Úvod

Poslední aktualizace 16.6.2024

Ahoj kluci všeho věku, kterým se líbí vláčky!

Velmi rádi bychom oslovili i holky, ale přes opakované pokusy jsme zjistili, že tento koníček je takřka výhradně chlapská záležitost. Tedy vítejte a jsme rádi, že jste si tento web našli. Naším záměrem je modelovat v „téčku“ provoz na Československých státních drahách v období přechodu z parní na motorovou trakci. Co však u nás nenajdete? Především modely, které svou konstrukcí, stavbou, obdobím a místem vzniku do zvoleného období, podle našeho názoru, nepatří. V tom je snad i náš přínos, protože ne všechno, co má rozchod 12 milimetrů a nápis ČSD, má na našem klubovém kolejišti místo. Přejeme Vám, ať se výsledky našeho snažení libí!