Aktuality

16.9.2023

Dalším krokem související s výstavbou nové spojovací koleje, byla opětovná demontáž skrytého nádraží Tabulkovice. Důvodem bylo nejenom doplnění nové výhybky, ale především také plánované osazení nových optočlenů po obvodu smyčky. Zároveň zde byly provedeny opravy několika kritických míst v kolejích, které jsou jinak obtížně dostupné, a také instalace nové kabeláže k několika lampičkám v staničce Mistrovice a přilehlé pile. Po usazení optočlenů a také přestavníku k výhybce bude nádraží usazeno zpět na své místo.

Vyjmuté skryté nádraží Tabulkovice s novou spojovací kolejí

31.8.2023

Po nedávno uvedených nákladních vozech řady Utz/Tcms od firmy Tillig, se k nám dostaly další dva zajímavé kousky od stejnojmenného výrobce, tentokrát kryté vozy Gbgs. Oproti jiným typům, které jsou vyráběny ve velkých sériích, jsou tyto součástí limitované edice pouhých 150 kusů, speciálně vyrobených pro firmu vasuTTmodell. Jak již napovídá název firmy, jde v obou případech o verzi určenou pro železniční správu MÁV. Skutečná předloha těchto vozů byla vyráběna v bývalé Jugoslávii, odkud byly dodávány do mnoha zemí RVHP, včetně Československa. Zmíněné modely jsou provedeny ve dvou variantách, tedy v původním továrním nátěru a v unifiku. Naštěstí obě verze bylo možné v námi modelovaném období běžně spatřit na kolejích ČSD.

Nákladní vozy Gbgs MÁV

15.8.2023

Cimrmanovým „krokem stranou“ by se dala nazvat stavba modelu turbínky TL 659.001. Skutečná mašinka v této podobě existovala v roce 1959 v podstatě pár měsíců, než se začaly řešit její dodatečné úpravy s cílem zajistit větší spolehlivost. Následoval požár stroje a další úpravy, které nakonec bohužel stejně vyústily ve zrušení prototypu. O něco lépe na tom byl druhý kus, ale i ten byl nakonec zrušen a „turbínová“ cesta se tak stala celosvětově slepou uličkou. Přesto nás zaujala možnost pořídit si krásný 3D tisk karosérie včetně masek podvozků této designově velmi zdařilé lokomotivy. Pak už jen zbývalo oslovit pana Pletichu, který ochotně zhotovil pojezd a základ modelu byl k dispozici. Za dva měsíce bylo hotovo, včetně digitalizace a osvětlení. Nejvíc starostí bylo s barvami, protože správně namíchat jednotlivé odstíny nebyla legrace. Model byl maximálně zatížen, dokonce v bočních oknech je naznačeno turbosoustrojí, zpracována jsou i stanoviště včetně figurky strojvůdce. Za zmínku stojí i minimální modelová rychlost, která v přepočtu činí přibližně 3 km/h.

"Turbínka" TL 659.001

31.7.2023

Po dokončení drobných oprav stěn klubovny jsme se opět mohli pustit do práce. Svého dokončení se dočkala stanička Kolečkovice, kde probíhala výstavba nových nástupních hran, která také zahrnovala úpravu okolí. Vedle původní staniční budovy, která byla osvětlena, vyrostla nová zahrada. Celé okolí bylo také nově zatravněno a na své místo se také postupně vrací drobné detaily jako auta, figurky a další.

Po více jak roce jsme se opět pustili do instalace kabeláže ke světelnému návěstidlu typu AŽD65, které zdobí vchod naší klubovny. Doufejme tedy, že do následující výstavy již bude návěstidlo plně funkční :-).

Dokončená stanice Kolečkovice s novými nástupními hranami

27.6.2023

I když naše klubové „parní depo“ není zrovna malé (aktuálně 20 kusů), tak je stále prostor pro další přírůstky. Tentokrát je to druhý papoušek 477.059, který doplní stávajícího 477.043. Jak známo, snažíme se modelovat vzory blízké našemu regionu a skutečný stroj 477.059 nemalou část svého života odjezdil v LD Jihlava a to stále v modrém nátěru. Jeho model vznikl z úžasné stavebnice firmy DK model. Má však některé odlišnosti. Protože poslední dva papoušci měly válečkový rozvod, DK model dodal i příslušné lepty ojnic a spojnic. Kromě toho má již model také instalovány brzdové zdrže, které běžná stavebnice neobsahuje. Navíc je papoušek vybaven i imitací rozvodu středního válce a naznačena je i pec v budce. Snaha byla lokomotivu co nejvíce zatížit, takže olovo vyplnilo téměř celý kotel i vany. Avšak kvůli celkovému vyvážení už nebylo možné zatížit uhelný prostor, takže mašinka ho má celkem prázdný ve stavu „před dozbrojením“. Osvětlení je provedeno pomocí SMD diod a to pouze na přední straně, naopak spřáhlo je pouze na zadní. Dekodér se nachází v budce nad motorem, nakonec se podařilo na Mashimu nainstalovat i setrvačník. Model je rovněž osazen perfektními figurkami z 3D tisku, které ochotně vyrobil pan Libor Talpa.

Papoušek 477.059

Návrh figurek v 3D tisku

31.5.2023

Nejen začátek období dovolených, ale také zednické práce v našem klubu omezili současných činnost na kolejišti. Již od počátku působení v suterénu Základní umělecké školy se totiž potýkáme s problémy související nejen s vlhkostí, ale také s netěsnostmi na různých vodovodních trubkách, které byly příčinou mnoha nehod. Naštěstí se vždy jednalo jen o drobné úniky vody. Zatím poslední nehoda nás postihla před poslední výstavou, a to na trubkách vedoucích ke dvěma kaloriférům, které však nejsou již používány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro jejich demontáž, zazdění otvorů pro přívod vzduchu a také opravu omítky a následné vymalování celé jedné boční stěny.

7.5.2023

Po úspěšném zprovoznění nových optočlenů ve skrytém nádraží Cihlov, přišla také řada na opačnou stranu nové spojovací koleje. Zde však s ohledem na prostorové možnosti bude situace poněkud složitější. Pro začátek náš „velitel“ zhotovil další díl z OSB desky, který přímo navazuje na skryté nádraží Tabulkovice. Postupně tak budou přibývat další díly po celé stanice.

Také v Kolečkovicích došlo k významnému posunu ve výstavbě nových nástupišť. Dokončena již byla i skála za staniční budovou a také barevná úprava plochy nástupišť. Nyní probíhá výstavba nové zahrady vedle staniční budovy, která zahrnuje nový plot, zeleň a různé další detaily.

Další díl nové spojovací koleje

Aktuální podoba stanice Kolečkovice

14.4.2023

Další přírůstky, které nedávno obohatily vozový park, jsou dva nákladní vozy řady Utz/Tcms od firmy Tillig. Oba disponují ještě původním továrním nátěrem, který byl postupně během 70. let nahrazován unifikem. přičemž jeden z nich má i brzdařskou budku. Aby vozy působily co nejvěrněji, prošli postupně patinací, která znázorňuje typické znečištění těchto vozů od všudypřítomného prachu při nakládce a vykládce vápna, které bylo těmito vozy nejčastěji přepravováno.

Výstavba nástupišť v Kolečkovicích již výrazně pokročila. Po zbudování hran, které představují betonové bloky, byly proveden jejich nátěr. Poté již bylo možné vytvořit s pomocí štěrku navazující plochu nástupiště a zalít ji příslušnou barvou. Dalším krokem bude jednak vytvoření nové plochy bod drážní budovou, tak úprava přilehlé skály.

Dva nové nákladní vozy řady Utz/Tcms

Nové nástupní hrany v Kolečkovicích

27.3.2023

Během minulého týdne proběhla instalace zmíněných optočlenů ve vratné smyčce skrytého nádraží Cihlov, přičemž v blízké době bude zahájeno jejich testování. Zároveň s tím mohla být zahájena i montáž zbývající části propojovací koleje mezi skrytým nádražím a novou spojkou.

Jedním z modelů, který měl při výstavě svou premiéru, byla souprava dvou motorových vozů M131.1 s přívěsným vozem. Po provozní stránce se velmi osvědčila, a tak bez problémů odjezdila téměř celý týden výstavy. Jeden drobný nedostatek se však přeci jen ukázal. V době výstavby lokálky se totiž nepočítalo s tím, že zde budou jezdit takto dlouhé osobní vlaky a úměrně tomu bylo zbudováno poměrně krátké nástupiště ve stanici Kolečkovice, která narozdíl od ostatních dopraven na lokálce nemá přímý vzor. Ačkoliv byla tato stanice již mnohokrát upravována, rozhodli jsme se zdejší nástupiště prodloužit a doplnit zvýšenou nástupní hranou. Pro začátek byl vytvořen prostor mezi kolejemi a také vyjmuta staniční budova, která bude mírně posunuta. Zároveň s tím dojde také k úpravě přilehlé skály.

Nové optočleny na výjezdu ze skrytého nádraží Cihlov

Celkový pohled na vratnou smyčku i s novou spojovací kolejí

Počátek výstavby nových nástupišť v Kolečkovicích

8.3.2023

Již před výstavou jsme se zde zmiňovali o dalším rozšíření kapacity kolejiště přístavbou nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími, která však nebyla zatím na obou koncích napojena. Důvodem byla další plánovaná rekonstrukce, související s eliminací „rušivých vlivů“ na optočleny, které hlídají polohu vlaku ve vratných smyčkách. Původní umístění optočlenů přímo v kolejích se totiž příliš neosvědčilo a občas tak docházelo k výpadkům řízení kolejiště. Protože nové umístění optočlenů bude náročnější na prostor, bude nutné částečně rozšířit prostor v obvodu smyčky. Pro začátek došlo k demontáži sololitových desek, v obvodu tzv. přípravné koleje ve skrytém nádraží Cihlov a náš „velitel“ se zároveň pustil do výroby držáků, na kterých budou umístěny nové optočleny.

Postupnou proměnou prochází také naše webové stránky. První fází je postupná obměna všech fotografií v sekci Naše modely a také doplnění nových fotografií v sekci o místní trati.

Současný stav vratné smyčky před přípravou na montáž nových optočlenů, vpravo je patrná nová spojka

17.2.2023

Vedle telegrafních sloupů, které zdobí hlavní trať i lokálku, jsme měli již delší dobu v plánu osadit kolejiště také vedením vysokého napětí. Problém byl ten, že jsme dlouho nemohli najít vhodného výrobce tohoto doplňku. Naštěstí se jeden takový našel a na zakázku nám je vyrobil z 3D tisku. Po barevné úpravě a sestavení byly postupně usazeny na kolejiště. Do budoucna by k nim měli přibýt ještě i dvě trafostanice, ze kterých bude fiktivně napájena továrna v Komonicích a pila. Od stejného výrobce také pochází dvojice automobilů Fiat 500, které doplnili náš automobilový park.

Novinkou na našem webu je sekce Videa, kde budeme postupně zveřejňovat filmy spojené především s provozem na naší trati z Křižanova do Studence.

Část vedení vysokého napětí

Jeden z automobilů Fiat 500

3.2.2023

Začátkem tohoto měsíce se objevila na kolejišti dvě nová silniční vozidla od firmy TT Auta, jejímž společným základem je známá Škoda 706 RT. V prvním případě se jedná hasičskou cisternu se stříkačkou, v druhém pak o kropící vůz, který používala údržba silnic.

Škoda 706 RTHP

Škoda 706 RT AKV

19.1.2023

Ačkoliv naše poslední výstava proběhla relativně nedávno, přesto jsme se rozhodli pokračovat v tradici našich pravidelných výstav, pořádaných o jarních prázdninách. V tomto roce pro náš okres termín připadl na druhou polovinu února. Těšit se můžete na některé nové modely, které budou mít svou premiéru a se kterými jsme Vás seznámili v našich aktualitách.

3.1.2023

Začátek nového roku přinesl na naše kolejiště opět několik novinek, které bychom Vám rádi představili. Asi nejvýznamnějším přírůstkem, který po dlouhé době rozšířil park nákladních lokomotiv, je další „kremák“ 534.0149. Blíže o jeho stavbě naleznete v následujícím odkazu.

Přestože jsme si již mnohokrát dali závazek, že již nebudeme pořizovat žádné další osobní vozy, tak opět došlo k jeho porušení :-). Tentokrát to však bylo spíše z technických důvodů. Náš „dráteník“ se totiž rozhodl pořídit si další čtyřvozovou soupravu osobních vozů Ba od firmy Igra. Vedle toho si také koupil ještě jeden lůžkový vůz Bac, který však byl zařazen do soupravy vojenského vlaku. Všechny vozy samozřejmě prošly nezbytnou „patinovací“ dílnou.

Kremák 534.0149

Nová souprava osobních vozů Ba

Lůžkový vůz Bac v soupravě vojenského vlaku

16.12.2022

V adventu jsme měli naposledy výstavu v roce 2013, takže jsme šli trošku do neznáma. Navíc dvě výstavy v jednom roce pro nás rovněž není běžná záležitost. Rozhodnutí, zda výstavu uděláme ovlivňovalo i to, že bych chtěli o jarních prázdninách (20.–27. února 2023) udělat běžnou celotýdenní výstavu v jeho 14. ročníku. Nakonec můžeme konstatovat, že zájem v adventu byl velký (asi pomohlo i nevlídné počasí) a téměř 600 lidí za 4 dny je pro nás výborná vizitka. Rozzářené dětské oči a uznalé pokyvování dospělých, byly pro nás tou nejlepší odměnou. Že vše fungovalo jak mělo, vyjadřuje komentář jednoho malého diváka :“Tady je ale provoz!“

27.11.2022

Po doplnění dříví do některých vozů, přišly na řadu další substráty. Konkrétně pak náklad uhlí a železného šrotu do dvou vozů řady Eal/Vsa a náklad štěrku do samovýsypného vozu Facc/Sav. Tímto krokem tak byla kompletně dokončena další souprava nákladního vlaku v čele se „čmelákem“ T669.1162. Po výstavě bychom se rádi pustili i do dalších vozů, které dosud zejí prázdnotou.

Ačkoliv část kolejiště znázorňující staré nádraží ve Velkém Meziříčí se na první pohled zdá být hotová, přesto jsou zde některá místa, která teprve čekají na své dokončení. Jedná se o křižovatku ulic Třebíčská a Oslavická. V těchto místech je třeba instalovat několik domů, které zde v minulosti stály nebo dodnes stojí. Prvním z nich se stal dvojdomek s dřevěným obložením v pestrobarevném nátěru, jehož se do dnešních dnů zachovala pouze polovina. Dokončený model však znázorňuje stav jeho původního vzhledu. Na zahradě ještě bude následovat výsadba a také dřevěný zahradní domek. V budoucnu rovněž plánujeme stavbu dalších objektů, které se u uvedené křižovatky nacházejí.

Nákladní vůz Eal/Vsa s nákladem šrotu a Facc/Sav s nákladem štěrku

Nový dvojdomek u velkomeziříčského nádraží

12.11.2022

Dvě výstavy v jednom roce jsme už dlouho neměli, proto jsme se rozhodli to v letošním „zvláštním“ roce znovu zkusit. První dva prosincové víkendy Vás tedy všechny zveme do našeho klubu na adventní výstavu. Bližší informace naleznete na úvodní stránce.

Významnou komoditou, která je dodnes v hojné míře přepravována po železnici, je dřevo. V případě modelu na našich nákladních vozech šlo však spíše o minoritní substrát. Důvodem je totiž poměrně pracná výroba, která vyžaduje hodně času, trpělivosti a také „materiálu“. Přesto se během několika týdnů podařilo dřevem osadit hned tři nákladní vozy řad Vte a Vtr. Vedle samotných kulánů, které by měly zhruba představovat „čtyřmetrovky“, byly také doplněna, na svou dobu velmi typická, boční kulatina, která u těchto vozů nahrazovala chybějící klanice.

Další „přírůstek“, který obohatil park nákladních vozů, je opět krytý vůz řady Glm/Ztr od firmy LOCO, Oproti většině podobných vozů, kterými již disponujeme, má však tento na bočních dveřích šikmý bílý pruh, který označoval vozy, které nebylo nutné čistit. Za tímto účelem byl také vůz opatřen typickou patinou.

Nový náklad dřeva ve vozech Vte a Vtr

Nový vůz řady Glm/Ztr

29.10.2022

Poslední komunikací, na které ještě donedávna chyběly patníky, byla silnice vedoucí podél lokálky mezi stanicemi Kolečkovice a Velké Meziříčí. I přes jejich nemalý počet na tomto úseku se podařilo v krátké době dokončit i tuto část a nyní se tak můžeme věnovat dalším detailům na kolejišti (návěstní cedule, hektometrovníky, atd.), které zde zatím stále chybí.

Plánovaná výstavba spojovací koleje mezi skrytými nádražími už značně pokročila. Po usazení OSB desek a jejich nátěru, přišla na řadu pokládka kolejí, které budou z technologických důvodů prozatím bez napojení do obou skrytých nádraží. Jak jsme již zmiňovali minule bude tato spojka z větší části dvoukolejná, aby bylo možné využít kapacitu na maximum. Úpravou již také prošel i stojan ovládacího pultu uzlové stanice Komonice a nyní se pracuje na jeho opětovném zprovoznění.

Nové patníky u silnice vedoucí podél lokálky

Usazené koleje na nové spojce, vpravo patrný upravený ovládací pult

10.10.2022

Spěšninový vlak, který zde již byl zhruba před půl rokem prezentován, se nyní dostal do své definitivní podoby. Ke stávajícím šesti vozům řady Glm/Ztr byly doplněny ještě další tři kusy opět od firmy LOCO a celá souprava byla opatřena „patinou“, aby vozy nepůsobily příliš jednotně. Jeden identický vůz, který byl ještě zakoupen navíc, byl zařazen místo klasické „zetky“ do soupravy rychlíku taženého „albatrosem“ 498 022.

Dokončená souprava spěšninového vlaku

Spěšninový vůz Glm/Ztr v rychlíkové soupravě

23.9.2022

Další významný krok, který jsme se již před výstavou rozhodli učinit, je další rozšíření kapacity skryté části kolejiště. Protože obě stávající skrytá nádraží Cihlov a Tabulkovice jsou na hranici svých prostorových možností a výměna souprav pomocí přenosného zásobníku se příliš neosvědčila, přistoupily jsme k zajímavému stavebnímu počinu, který využívá jednak samotnou délku celého kolejiště, tak i nedávno vybudované pozadí.

Nově tak ze skrytého nádraží Cihlov bude odbočovat další kolej, která částečně povede vedle stávající smyčky a poté bude pokračovat souběžně s lokálkou až na opačnou stranu kolejiště, kde bude zaústěna do výjezdové koleje ze stanice Tabulkovice, přičemž v rovné části bude pomocí dalších dvou výhybek dvoukolejná. Aby bylo možné využít kapacitu této nové spojky na maximum, nebudou koleje rozděleny na jednotlivé izolované úseky, ale vlaky budou s ohledem na svoji délku řazeny přímo za sebe.

V první fázi této akce připevnil náš velitel na stojky pozadí nové kovové „vingly“, na které postupně zhotovuje z OSB desky jednotlivé díly nové spojky. V této souvislosti dojde také k úpravě podstavce ovládacího pultu stanice Komonice, aby mohla trať vést přímo pod ním.

Po delší přestávce jsme se také opět pustili do výroby a instalace dalších patníků, které na některých komunikacích na kolejišti stále chybí. Tentokrát byla dokončena zbývající část hlavní silnice od stanice Komonice vedoucí okolo zdejšího depa až k přejezdu.

Počátek výstavby nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími

Nové patníky u hlavní silnice