Aktuality

4.9.2021

Po delším čase jsme se začali také věnovat koncové stanici Velké Meziříčí, známé jako „staré nádraží“. Protože bychom rádi ztvárnili podobu, kdy zde probíhal čilý provoz, čekají nás k instalování mnohé chybějící objekty, které zde v minulosti stávaly, a dnes již dávno neexistují. Největší potíž jsou podklady, takže některé modely vznikají jen podle fotografií či měření zbytků základů. Vydatným pomocníkem jsou i dobové letecké snímky příslušní lokality přístupné na internetu. První dva objekty je skladiště z hrázděného zdiva, vybudované současně se staniční budovou v roce 1886 a mnohem později postavené uhelné sesýpky. Pro stavbu modelů kromě kartonu, dřevěných hranolů a plastových destiček byly využity i profily Evergreen a střešní krytina KB model.

Skladiště a uhelné sesýpky na velkomeziříčském nádraží

14.8.2021

V srpnové aktualitě se opět vracíme ke stavbě nového diorámatu. Celá plocha je již zatravněna pomocí foliáží, přičemž v blízkosti kolejí byla použita i statická tráva. Také zde již byly osazeny listnaté stromy od pana Bezuchy, které brzy doplní další. Po této akci již budou následovat detaily, jako telegrafní sloupy, hektometrovníky, drátovody a návěstní cedule.

Dioráma s již osazenými stromky

27.7.2021

Naše klubové parní depo bylo obohaceno o další přírůstek s jubilejním pořadovým číslem 20. Tentokrát se jedná o stroj, jehož předloha byla poslední parní konstrukcí pro tehdejší ČSD. Hlavním důvodem stavby 464.202 byla její příslušnost do tehdejšího lokomotivního depa Jihlava a Brno, kdy dlouhá léta vedla především osobní vlaky v turnusu společně se stroji 464.0 a 464.1. také na nedaleké trati 240. Základ modelu tvoří upravený pojezd ze stavebnice DK model papouška, kotel, byl vysochán s využitím odlitku, bouda je z upraveného leptu stejné firmy původně určené pro štokra. Více informací ze stavby je uvedeno v samostatném článku v sekci Stavba modelů. Model ještě čeká na patinaci a cílem je postavit ho do čela nové soupravy osobních vozů Bam, které aktuálně procházejí finálními úpravami.

Parní lokomotiva 464.202

12.7.2021

Některé stavby, které jsou na kolejišti již delší dobu, procházejí postupnými úpravami. Po přestavbě trati a krajiny u hradla Pudlov přišel na řadu silniční most, který nadjíždí lokálku před vjezdem do stanice Komonice. Kromě atypické konstrukce ocelových oblouků byla problémem i chybějící opěrná zeď. Po jeho demontáži došlo k vyhloubení zářezů a následně k instalaci zmíněných opěrných zdí. Abychom si ušetřili práci s tvorbou nové silnice, byly z původní mostovky odstraněny oba oblouky a zbylá část aktuálně prochází úpravou v domácích podmínkách.

Zároveň bychom chtěli upozornit, že v sekcích o vozidlech na naší trati a popisu kolejiště došlo k doplnění nových fotografií.

Nové opěrné zdi silničního nadjezdu

27.6.2021

Především pro přepravu dřeva, ale také řeziva, byly dříve hojně využívány klanicové vozy řady Kbmp/Ptdr. Tento typ vozu nabízí již delší dobu firma ES Pečky, bohužel u nás se zatím z mnoha důvodů nevyskytoval. Teprve nyní byl zhotoven první kus, přičemž již při stavbě byl doplněn nákladem dřeva, které je jako přepravovaná komodita u nás zatím v menšině. Doufejme tedy, že do budoucna se tato situace zlepší a některé vozy tak nebudou již zet prázdnotou.

Již před několika lety se na trhu objevila stavebnice dvounápravového kotlového vozu řady Uhs/Rth z produkce firmy SDV, jehož skutečná předloha byla v 60. letech vyráběna v maďarské vagónce RÁBA Győr, především pro potřeby potravinářského průmyslu. Ačkoliv provedení stavebnice bylo velmi věrně zpracováno, což dokazuje náš jediný model, je dnes prakticky nemožné tento vůz sehnat. Náhoda však tomu chtěla, že se k nám přeci jeden další kus dostal. Během krátké doby byl sestaven a oproti původnímu provedení ještě mírně upraven do podoby odpovídající našemu období.

Nákladní vůz řady Kbmp/Ptdr s nákladem dřeva

Kotlový vůz řady Uhs/Rth pro přepravu potravin

7.6.2021

Vedle různých typů služebních vozů v osobní dopravě bylo dříve možné vidět také vozy tehdejší Československé pošty v typickém modrém nátěru, které pro nás představovaly další zajímavou inspiraci k rozšíření vozového parku. Protože stavebnici modelu vozu Fa již delší doby nabízí firma Modely mašinek, rozhodl se náš „dráteník“, že si také nechá postavit jeden kus, přičemž stavby se ochotně ujal náš kolega „patinátor“. Vůz pak byl následně zařazen do soupravy rychlíku, tvořeného vozy typu „ypsilon“.

V období modelářského pravěku jednou z mála možností postavit si Hurvínka byla metoda napouštěného papíru s pojezdem z tovární N -kové mašinky. Obojí nevalné kvality skončilo málem na smetišti dějin. Nicméně bylo nám líto karosérii vyhodit a tak si ji vzal do parády náš dvorní „patinátor“ a výsledek můžete vidět na obrázku. Odložený ohořelý vrak působí dojmem, že je tu skutečně mnoho let a nikoli od tohoto týdne.

Protože veškeré kolejivo a štěrk jsou na svém místě, dostalo se dioráma do fáze zatravňování. To je prováděno s pomocí foliáží z produkce firmy Modelscene. Jedná se o tří různé typy travních porostů, z nichž některé ještě doplňují různé keře a drny, přičemž společným základem je nesečená louka z období pozdního léta. Po dokončení již přijdou na řadu stromy, keře, telegrafní sloupy a jiné detaily.

Poštovní vůz řady Fa

Vrak ohořelého "hurvínka" v komonickém depu

Počátek zatravňování dioramatu

21.5.2021

Před nedávnem se nám podařilo náhodou objevit na stránkách Modely-TT zajímavou nabídku stavebnic dvounápravových kotlových vozů řad Uh/Rh a Uh/R v různých modifikacích z 3D tisku. Protože dvounápravové kotlové vozy tvoří minoritu našeho nákladního vozového parku, rozhodli jsme se pro nákup tří vozů ve dvou různých provedeních, které se ještě liší drobnými detaily. Protože se jedná o velmi jednoduchou stavebnici, kde již není nutné doplňovat další detaily, byly všechny vozy poměrně rychle sestaveny, nalakovány a napatinovány. Nutno však podotknout, že do určité míry jsme museli trochu experimentovat s obtisky, protože dobových fotek těchto řad je pomálu. Jeden vůz je tak vybaven hliníkovým kotlem v šedé barvě, určený pro přepravu formaldehydu. Další dva vozy se zeleným kotlem byly opatřeny popisky Chemických závodů ČSSP, určené pro přepravu minerálních olejů a kapalných uhlovodíků.

Kotlový vůz Uh/Rh pro přepravu formaldehydu

Vozy Uh/Rh a Uh/R pro přepravu minerálních olejů v nátěru Chemických závodů ČSSP "na cestě do Vrbětic :-)"

27.4.2021

Kromě nedávno zmíněné aleje, která „zdobí“ příjezdovou cestu k železniční stanici Komonice, byla také v blízkém okolí doplněna další zeleň od firmy Mnitka. Jde o velmi pěkně zpracovaný produkt, který je možno použít jako stromky nebo jako větší keře.

Asi nejvýraznějším prvkem nového diorámatu se aktuálně stal železobetonový most, jehož pomocí bude překonávat úzkorozchodná trať tu normálněrozchodnou. Byť je oproti skutečnosti zkrácen, odpovídá konstrukčně donedávna existujícímu mostu u města Sárospatak na severovýchodě Maďarska, kudy kdysi vedla známá úzkorozchodná dráha. Náš model byl sestaven s pomocí dřevěných a částečně plastových profilů a po následném nabarvení a dosazení zábradlí byl usazen na své místo.

Zároveň s ním mohla být zahájena i pokládka úzkorozchodných kolejí, které tvoří podloží z produkce firmy DK-Model a kolejivo od firmy Peco. Protože tato trať bude sloužit i k testování případných „budoucích“ hnacích vozidel, byla vybavena i potřebným napájením. Po zasypání kolejí štěrkem a nátěru bočních hran kolejnic již bude možné postupně zatravňovat okolí.

Takovou první „vlaštovkou“, která symbolizuje skutečnost, že dioráma není spjato s provozem ČSD, je maketa mechanické předvěsti, jejíž tvar štítu a pohyb stínítka odpovídá normám MÁV. Ve skutečnosti se jedná o upravenou stavebnici od firmy Hekttor, která tento model již delší dobu nabízí. Nechybí samozřejmě ani typická předvěstní tabule s křížem.

Nová zeleň u stanice Komonice

Železobetonový most úzkorozchodné dráhy

Začátek pokládky úzkorochodných kolejí

Mechanická předvěst typu MÁV

2.4.2021

Nákladní „vlna“ pokračuje. Tentokrát jsme se zaměřili na dva nízkostěnné vozy řady Rmm/Paov, jejichž využití bylo v minulosti velmi rozmanité. Od přepravy hromadných substrátů, dřeva, stavebnin až po různé trubky, dráty či traverzy. Na trhu jsou v současné době tři výrobci tohoto typu, přičemž my jsme se rozhodli pro leptanou verzi od firmy Moje TT, byť je stavebně nejsložitější. Oba vozy byly také naloženy nákladem trubek.

Souprava osmidveřových „baiek“ tažená „albatrosem“ 498.106 byla nedávno doplněna novým služebním vozem řady Dsd, který nahradil ten původní. Nově zhotovený model byl, stejně jako předchozí kus, postaven ze stavebnice od firmy SDV, tentokrát se zavřenými bočními dveřmi. Vozu samozřejmě nechybí provozní patina.

Nákladní vůz Rmm/Paov s nákladem plynových trubek

Druhý nákladní vůz Rmm/Paov

Služební vůz řady Dsd

14.3.2021

Kdo by neznal legendární film „Vesničko má, středisková.“ Jednou z důležitých scén je přílet práškovacího letadla „čmelák“ pilotovaný Štefanem. Protože shodný typ populárního modelu letounu uvedla německá firma Kres, podařilo se nám jeden exemplář také sestavit. Letadélko je opatřeno nejen označením, odpovídající stroji z filmu, ale také rozvodem práškovacího mechanismu, který uvedena stavebnice neobsahuje. Aby byla iluze dokonalá, vznáší se model nad naším kolejištěm, naštěstí není zrovna co práškovat.

Také stavba diorámatu výrazně pokročila. I když zatím stále nemáme k dispozici úzké koleje, byla už alespoň dokončena hrubá stavba krajiny. V současné době se pracuje na bočním obložení z kartónu a také na zasypávání normálněrozchodné tratě štěrkem.

Práškovací letadlo "čmelák" se Štefanem :-)

Dioráma s dokončenou hrubou stavbou krajiny

23.2.2021

Již v době výstavby původní uzlové stanice Komonice jsme uvažovali o realizaci funkční úzkorozchodné dráhy, která měla vést v trase dnešní silnice vedoucí okolo nádraží. Nejen finanční, ale i technické možnosti té doby však tento návrh zavrhly a dnes tak můžeme obdivovat na kolejišti pouze dvě makety úzkokolejek u zauhlovacího výtahu a na pile.

Teprve nedávno však tato myšlenka opět „ožila“ v souvislosti s přestavbou okolí hradla Pudlov, kdy se začalo uvažovat o lepším využití a rozšíření prostoru mezi řekou a skálou pod hradlem, kde v současné době vede polní cesta. Kromě toho dnes již existují pro nás reálné finanční a technické možnosti stavby modelů ve velikosti TTe, což odpovídá přibližně rozchodu 760mm.

Abychom však získali jisté zkušenosti s tímto měřítkem, rozhodli jsme se nejdřív postavit menší dioráma, které by mělo zároveň sloužit pro prezentaci motorové lokomotivy řady M61 Maďarských státních drah, známou jako „nohabka“ s osobním vlakem.

Realizace byla započata stavbou rámu, na němž byl pro trasu normálněrozchodné i úzkorozchodné trati použit styrodur. Dioráma znázorňuje mimoúrovňové křížení, které je volně inspirováno skutečnou předlohou. Na normálněrozchodné trati již také byly položeny koleje, které jsme měli k dispozici. Nyní čekáme na první dodávku úzkých kolejí a mezitím pracujeme na vyplňování prostoru mezi tratěmi pěnovým polystyrenem.

Začátek výstavby nového diorámatu, v popředí již leží normálněrozchodná trať

26.1.2021

Jednou z nejvýraznějších novinek, kterou bylo možné zhlédnout na poslední výstavě, bylo malované pozadí na kolejišti. Protože nás před výstavou tlačil čas, bylo rozhodnuto, že některé detaily budou postupně domalovány až po výstavě. To se týkalo především zeleně, jejíž podoba se měla odvíjet od tehdy ještě neosazených stromků v těsné blízkosti pozadí. Proti původnímu plánu však nedávno přibyl jeden výraznější detail, který bychom Vám nyní chtěli představit.

Jak známo, vedle velkomeziříčského „starého“ nádraží a pily máme na kolejišti i několik samostatných budov, které představují reálné předlohy. Jednou z nich je i staniční budova v Mistrovicích, která se dodnes nachází na již zrušené trati Česká Lípa-Kamenický Šenov. A právě k této stavbě jsme se rozhodli upravit i pozadí, které by mělo znázorňovat obec Nový Oldřichov, jejíž součástí jsou právě i Mistrovice. Za vzor jsme si vzali jednu starší fotografii, na níž byla vidět i původní stanice. Byť se namalovaná obec nachází v místě dělení, výsledek určitě stojí za to.

Část pozadí za stanici Mistrovice s obcí Nový Oldřichov

4.1.2021

Vítejte v Novém roce 2021. Protože nákup většího množství listnatých stromů v potřebné kvalitě je v současné době nad naše možnosti, rozhodli jsme se pro jednodušší variantu, tedy úpravu starších nepříliš povedených „listnáčů“, které jsme již dlouhou dobu měli v zásobě. Největším problémem byl použitý molitan, který navíc špatně držel na jednotlivých větvích. Tam, kde tedy již chyběl, byl dosazen molitan kvalitnější a pomocí matného laku byl vytvořena podkladová vrstva, na kterou jsme použili sypané listí třech odstínů od firmy Noch. Výsledek předčil naše očekávání, a proto byla první várka ihned usazena na kolejiště, především v okolí stanice Komonice.

Nové "listnáče" podél hlavní příjezdové silnice ke stanici Komonice

Část nové aleje u cesty k nakládací ploše

16.12.2020

Současná omezení paradoxně přispívají k tomu, že se můžeme nyní v domácích podmínkách více věnovat stavbě modelů, především tedy nákladních vozů. I když by někdo mohl říct, že na naše poměry jich je dost, nám se to zdá stále málo. Proto dnešní aktualita bude opět věnována hned třem nákladním vozům, které v poslední době obohatili náš vozový park.

Pro přepravu obilí byly v minulosti využívány nákladní vozy dodnes existující řady Hadgs/Zav. Teprve nedávno se na trhu objevila i jeho správně zpracovaná verze ve formě stavebnice od firmy SDV. Přestože se v námi modelované epoše jednalo o novostavbu, rozhodli jsme se postavit alespoň jeden kus. Samozřejmě v původním továrním nátěru.

Kromě hojně rozšířených nákladních vozů řad Ztr či Zt byly dříve také používány pro přepravu kusových zásilek modernější kryté vozy řady Gbgs/Zts. U nás již jeden takový máme, ovšem ve firemním nátěru podniku Orlen. Další kus, který opět pochází ze stavebnice ES Pečky, byl pojat jako klasická „zetka“, také v původním nátěru. Doplněna byla též plošinka s brzdařskou budkou.

Posledním přírůstkem je další „zrestaurovaný“ vysokostěnný vůz řady E/Vtr z produkce firmy LOCO. Tentokrát byla doplněna brzdařská plošinka se sklopným zábradlím, díky němuž byla možné odklopit i čelní stěnu vozu. Nechybí samozřejmě správný obtisk a náklad energetického uhlí.

Nákladní vůz řady Hadgs/Zav pro přepravu obilnin

Krytý vůz řady Gbgs/Zts s brzdařskou budkou

Vysokostěnný vůz řady E/Vtr s brzdařskou plošinou a nákladem energetického uhlí

25.11.2020

Po delší době se opět vracíme k současné přestavbě traťového úseku u hradla Pudlov. Protože i naše činnost v klubovně musela být omezena, došlo až nyní k dokončení přestavby mostu, který se v dané části nachází. To obnášelo mimo jiné tvorbu nového obložení ve formě jednotlivých kamenů a také samozřejmě zábradlí s bezpečnostními výklenky. Zároveň s tím byla zahájena montáž nových stromků v kombinaci se staršími smrky, telegrafních sloupů a dalších detailů v okolí hradla.

Jednou z mála nákladních komodit, kterou jsme u nás ještě neměly zastoupenou, byly kontejnery, byť v námi modelované epoše byly spíše v menšině. Vzhledem k nedostatku vhodných vozů pro tento druh přepravy však byly běžně používány různé nízkostěnné či plošinové vozy. My jsme se rozhodli pro tento účel použít vůz řady Pao ze stavebnice firmy MojeTT, na který byly dosazeny dva kontejnery typu Gtt s popisem ČSD Intrans od firmy SDV.

Další novinkou od firmy SDV je kotlový vůz řady Uahs/Ra. Jeho skutečná předloha byla vyráběna v 60. letech v bývalé Jugoslávii. Díky robustní konstrukci je dodnes využíván pro přepravu pohonných hmot, kapalných hnojiv či melasy. Náš první model však oproti původnímu provedení musel být trochu upraven, aby odpovídal našemu období. Přesto však jde o další výrazné obohacení našeho vozového parku.

Současná podoba okolí hradla Pudlov

Nový kamenný most v blízkosti hradla

Nákladní vůz řady Smmp/Pao s nákladem kontejnerů ČSD Intrans

Kotlový vůz řady Uahs/Ra

3.11.2020

Po baikách, patrácích a maďarských ypsilonech přibyla na kolejišti další ucelená souprava tří osobních vozů, tentokrát tzv. „papíráků“ (řada Ba). Oproti předchozím přírůstkům se však nejedná o hotový model, nýbrž o stavebnici od firmy ES Pečky. Všechny vozy ještě před zasklením prošly samozřejmě dílnou našeho „patinátora“ a poté byly zařazeny do nového osobního vlaku v čele s lokomotivou T478.1150 a služebním vozem řady Da. Zajímavostí je to, že každý vůz má jinak řešeno provedení boční hliníkové lišty, což jistě výrazně zpestří celý vlak.

Firemní nátěry nákladních vozů v námi modelovaném období bývaly spíše vzácné. Proto také u nás byl donedávna pouze jediný zástupce tohoto dnes běžného trendu, a to krytý vůz řady Gbgs/Zts v nátěru podniku Orlen Humpolec. Nedávno se k nám však náhodou dostala skutečná fotografie kotlového vozu řady Uachs/Ra v nátěru bývalé rafinerie Petrochema Dubová, takže další inspirace pro model byla na světě. Protože je dodnes možné získat stavebnici tohoto vozu od LPH, byl jedinou překážkou k realizaci obtisk se zmíněným popisem. Naštěstí nám ho vyrobila firma MojeTT. Z původní stavebnice jsme však využili jen část výlisků, konkrétně tedy vnitřek rámu, kotel, jeho uložení a část armatury. Zbytek byl nahrazen mosaznými profily, lepty a drátky. Časem samozřejmě přibude také patina.

Souprava osobních vozů řady Ba, služební vůz řady Da a lokomotiva T487.1150

Detail jednoho z "papíráků"

Kotlový vůz řady Uachs/Ra v nátěru podniku Petrochema Dubová

14.10.2020

Další osobní vlak, o kterém lze říci, že je „definitivní“, je souprava tří patrových vozů řady Bap, tažených lokomotivou T478.1122. Dva vozy této řady jsou u nás delší dobu, avšak teprve teď přibyl i třetí, opět od firmy Kuehn. Přestože je tato souprava spíše typická pro tratě Posázavského Pacifiku, obohatí určitě provoz i na našem kolejišti.

Nedávno se nám opět naskytla možnost nákupu obtížně dostupných lampiček od firmy Dominik. Protože se jednalo především o drážní lampy, bylo rozhodnuto doplnit další osvětlení do uzlové stanice Komonice, částečně také na pilu v Mistrovicích a velkomeziříčské nádraží.

Osobní vlak s patrovými vozy Bap v čele s "bardotkou" T478.1122

Nové lampičky u vlečky ZZN v Komonicích

Též pila má nové lampy, včetně své vlečky

17.9.2020

Oprava světelného návěstidla, které nyní zdobí vstup do klubovny se dostala do závěrečné fáze. Usazena jsou již všechna původní stínítka a náš „velitel“ nyní pracuje na výrobě konstrukce, na které budou uvnitř upevněny LED diody, stejně tak na imitaci stožáru, který bude umístěn za návěstidlem.

Jak známo, firma Igra uvedla na trh známé osmidveřové baiky. Protože u nás jsme měli ne zrovna povedené vozy ze zaniklého Plastikomu, rádi jsme si 4 kusy pořídili. Kdo by si však myslel, že z krabičky šly vozy na koleje, hluboce se mýlí. Krom tradiční patiny jsou vozy opatřeny vlastním osvětlením s dekodéry, koncový vůz navíc svítícími "basami". Protože dvojkolí odmítala vést proud, byla kompletně vyměněna. A tak po mnoha měsících dostal "albatros" konečně svou definitivní soupravu.

Na závěr je ještě třeba zmínit, že se po dlouhé opravě vrátila na koleje lokomotiva BN60 s vozem Ztr. Kromě výměny motorku a patřičného zatížení kastle pro dosažení co nejlepší vodivé spolehlivosti, byla i mírně upravena zmíněná mašinka. Bohužel většina doplněných detailů (prodloužení výfuku, dosazení držáků lamp na čelník) je téměř „neviditelná“ .

Opravená vnější část návěstidla AŽD65

Jeden z nových vozů řady Bai

Zde celá souprava se služebním a spěšninovým vozem v čele s "albatrosem" 498.106

Lokomotiva BN60 s vozem Ztr opět "ve službě"

25.8.2020

Po delší době se na lokálce objevila další nákladní posila, stroj řady 524.147, přezdívaný „pětikolák“. Jeho skutečná předloha byla ve stavu tehdejšího LD Jihlava od roku 1957 až do roku 1971 a většinou se vyskytovala na naší lokálce z Křižanova do Studence. Model je postaven na překopaném pojezdu BR 95 od Beckmanna (už se bohužel nevyrábí), zbytek vlastní stavba. Osvětlení SMD a dekodér od firmy ZIMO.

"Pětikolák" 524.147 s "třináctkou" 524.1307

8.8.2020

Práce na světelném návěstidle úspěšně pokračují. Celý štít již byl zavěšen na zeď a k němu doplněno první opravené stínítko. Zbývající dvě nyní prochází stejným procesem obroušení, odrezování a natírání barvou. Protože v návěstidle chyběly původní barevná sklíčka, pustil se náš „dráteník“ do výroby nového LED osvětlení, které bude po dokončení umístěno dovnitř namísto původních žárovek.

Bývá zvykem, že mezinárodní osobní vlaky, které netvoří ucelené soupravy, jsou zpravidla řazeny z vozů několika železničních správ. Ani tehdejší ČSD nebyly výjimkou, a proto i my jsme se rozhodli, jeden takový vlak sestavit, konkrétně expres Hungaria. Pro tento účel jsme zakoupili od firmy Tillig hned dva vozy typu Y/B 70 řady Ba (2. třída) a Aa (1. třída) v barvách MÁV (Maďarské státní dráhy). Rozhodnutí právě pro tuto správu je úzce spojeno s tím, že již nějaký čas máme ve sbírce hnacích vozidel i jednu z „vlajkových lodí“ maďarských drah, řadu M61, známou pod přezdívkou „nohabka“. I když dosud pro tuto lokomotivu není u nás využití, mohlo by do budoucna vzniknout i nějaké menší dioráma, na kterém by se právě se zmíněnými vozy mohla též prezentovat.

Natřené a usazené návěstidlo s prvním stínítkem

Jeden ze dvou vozů Y/B 70 řada Aa v barvách MÁV

Zde již zapřažen ve vlaku, v jehož čele se nachází stroj M61 001

Na závěr fotka skutečné předlohy M61 001 s rychlíkem 16906 Tekergő u zastávky Badacsony; 2.8.2020