Aktuality

14.10.2020

Další osobní vlak, o kterém lze říci, že je „definitivní“, je souprava tří patrových vozů řady Bap, tažených lokomotivou T478.1122. Dva vozy této řady jsou u nás delší dobu, avšak teprve teď přibyl i třetí, opět od firmy Kuehn. Přestože je tato souprava spíše typická pro tratě Posázavského Pacifiku, obohatí určitě provoz i na našem kolejišti.

Nedávno se nám opět naskytla možnost nákupu obtížně dostupných lampiček od firmy Dominik. Protože se jednalo především o drážní lampy, bylo rozhodnuto doplnit další osvětlení do uzlové stanice Komonice, částečně také na pilu v Mistrovicích a velkomeziříčské nádraží.

Osobní vlak s patrovými vozy Bap v čele s "bardotkou" T478.1122

Nové lampičky u vlečky ZZN v Komonicích

Též pila má nové lampy, včetně své vlečky

17.9.2020

Oprava světelného návěstidla, které nyní zdobí vstup do klubovny se dostala do závěrečné fáze. Usazena jsou již všechna původní stínítka a náš „velitel“ nyní pracuje na výrobě konstrukce, na které budou uvnitř upevněny LED diody, stejně tak na imitaci stožáru, který bude umístěn za návěstidlem.

Jak známo, firma Igra uvedla na trh známé osmidveřové baiky. Protože u nás jsme měli ne zrovna povedené vozy ze zaniklého Plastikomu, rádi jsme si 4 kusy pořídili. Kdo by si však myslel, že z krabičky šly vozy na koleje, hluboce se mýlí. Krom tradiční patiny jsou vozy opatřeny vlastním osvětlením s dekodéry, koncový vůz navíc svítícími "basami". Protože dvojkolí odmítala vést proud, byla kompletně vyměněna. A tak po mnoha měsících dostal "albatros" konečně svou definitivní soupravu.

Na závěr je ještě třeba zmínit, že se po dlouhé opravě vrátila na koleje lokomotiva BN60 s vozem Ztr. Kromě výměny motorku a patřičného zatížení kastle pro dosažení co nejlepší vodivé spolehlivosti, byla i mírně upravena zmíněná mašinka. Bohužel většina doplněných detailů (prodloužení výfuku, dosazení držáků lamp na čelník) je téměř „neviditelná“ .

Opravená vnější část návěstidla AŽD65

Jeden z nových vozů řady Bai

Zde celá souprava se služebním a spěšninovým vozem v čele s "albatrosem" 498.106

Lokomotiva BN60 s vozem Ztr opět "ve službě"

25.8.2020

Po delší době se na lokálce objevila další nákladní posila, stroj řady 524.147, přezdívaný „pětikolák“. Jeho skutečná předloha byla ve stavu tehdejšího LD Jihlava od roku 1957 až do roku 1971 a většinou se vyskytovala na naší lokálce z Křižanova do Studence. Model je postaven na překopaném pojezdu BR 95 od Beckmanna (už se bohužel nevyrábí), zbytek vlastní stavba. Osvětlení SMD a dekodér od firmy ZIMO.

"Pětikolák" 524.147 s "třináctkou" 524.1307

8.8.2020

Práce na světelném návěstidle úspěšně pokračují. Celý štít již byl zavěšen na zeď a k němu doplněno první opravené stínítko. Zbývající dvě nyní prochází stejným procesem obroušení, odrezování a natírání barvou. Protože v návěstidle chyběly původní barevná sklíčka, pustil se náš „dráteník“ do výroby nového LED osvětlení, které bude po dokončení umístěno dovnitř namísto původních žárovek.

Bývá zvykem, že mezinárodní osobní vlaky, které netvoří ucelené soupravy, jsou zpravidla řazeny z vozů několika železničních správ. Ani tehdejší ČSD nebyly výjimkou, a proto i my jsme se rozhodli, jeden takový vlak sestavit, konkrétně expres Hungaria. Pro tento účel jsme zakoupili od firmy Tillig hned dva vozy typu Y/B 70 řady Ba (2. třída) a Aa (1. třída) v barvách MÁV (Maďarské státní dráhy). Rozhodnutí právě pro tuto správu je úzce spojeno s tím, že již nějaký čas máme ve sbírce hnacích vozidel i jednu z „vlajkových lodí“ maďarských drah, řadu M61, známou pod přezdívkou „nohabka“. I když dosud pro tuto lokomotivu není u nás využití, mohlo by do budoucna vzniknout i nějaké menší dioráma, na kterém by se právě se zmíněnými vozy mohla též prezentovat.

Natřené a usazené návěstidlo s prvním stínítkem

Jeden ze dvou vozů Y/B 70 řada Aa v barvách MÁV

Zde již zapřažen ve vlaku, v jehož čele se nachází stroj M61 001

Na závěr fotka skutečné předlohy M61 001 s rychlíkem 16906 Tekergő u zastávky Badacsony; 2.8.2020

15.7.2020

Nejen kolejiště, ale také železniční artefakty, které u nás máme, procházejí renovací. Jedním z nich je i světelné návěstidlo typu AŽD65 (tedy jeho horní část), které jsme před časem získali z nedaleké železniční stanice Studenec. V rámci úkolů „pětiletky“ jsme se rozhodli, že návěstidlo umístíme na stěnu při vstupu do klubovny, s tím, že by mělo být funkční. V první fázi prací tedy došlo k vyvrtání otvorů ve stěně, do kterých byly zasazeny závitníkové tyče. Po odmontování konzol a stínítek byl povrch štítu obroušen, očištěn a natřen základovou barvou. Podobným procesem opravy také aktuálně procházejí stínítka a obě konzoly.

Štít světelného návěstidla po očištění a nátěru základovou barvou

Již zasazené závitníkové tyče

27.6.2020

Součástí každého mechanického návěstidla, které je obsluhováno na delší vzdálenost, je pákový dotahovač, který vyrovnává ztráty v chodu drátovodů a pomáhá pojistnému zařízení k přestavení návěstidla do polohy stůj (či výstraha) v případě přetržení drátovodu. Nepočítáme-li mechanickou „ranžírku“, bylo nově tímto zařízením vybaveno všech deset mechanických návěstidel, které jsou na našem kolejišti. Zároveň s tím byla také zahájena postupná montáž drátovodných kladek. Obě zařízení pocházejí ze stavebnice firmy JM Detail, od níž již máme zhotoveny drátovodné kanály v Komonicích, stejně tak jako staniční rozhlas, který se bude do budoucna také dále rozšiřovat.

Nedávno postavený „čmelák“ T669.1162 má již něco naježděno, takže nastal čas pro jeho „patinaci“, které se opět ochotně ujal Milan. Již tedy nechybí typické znečištění výduchů, žaluzií, podvozků a hlavně střechy od všudypřítomné rzi a sazí. Lokomotiva také dostala „svůj“ definitivní nákladní vlak, což je nová nezbytná podmínka provozu na kolejišti.

Pákový dotahovač před předvěstí hradla Pudlov

Pákový dotahovač a drátovodné kladky vjezdového návěstidla v Komonicích

"Čmelák" T669.1162 v čele svého nového vlaku

2.6.2020

Okolí hradla Pudlov a přilehlé řeky se začíná zelenat novými foliážemi od firmy Model Scene. Jedná se o neudržovanou louku a podklad budoucího lesa. U řeky je pak použit typ louky s vápencovými kameny. Teprve až po dokončení kamenného obložení mostu bude možné zatravnit i zbývající plochu foliáží, která pak bude dále pokračovat podél řeky.

Další novinkou, kterou je nutno zmínit, je zahájení výstavby oplocení depa a stanice v Komonicích, které se ochotně ujal náš velitel.

Zatravňování okolí hradla Pudlov

Tvorba kamenného obložení mostu

Výstavba plotu s brankou u depa v Komonicích

6.5.2020

Přestavba hradla Pudlov a přilehlého okolí včetně mostu nadále pokračuje. Nově usazené koleje jsou zasypány štěrkem a celý povrch krajiny je již připraven k pokládce nových foliáží, které bude tvořit neudržovaná louka s vápencovými kameny a podklad pod nový borovicový les. Usazena a zapojena jsou také původní návěstidla, takže je již možné je plně využívat pro řízení provozu vlaků. S tím souvisí i opětovné zahájení testování zastavování vlaků jak u zmíněného hradla, tak především v uzlové stanici Komonice.

Pokračující přestavba krajiny a mostu u hradla Pudlov

8.4.2020

Jistou novinkou, kterou mohli diváci během výstavy zaznamenat, bylo zajíždění manipulačních vlaků z lokálky až na vlečku do Mistrovic. Důležitý prvek, který v této manipulaci hrál velkou roli, bylo hradlo Pudlov, které je umístěné kousek před odbočnou výhybku na vlečku. Zároveň však také plnilo svou hlavní funkci, tedy zvýšení propustnosti trati. Protože však v minulosti jeho využití bylo minimální (vzhledem k počtu vlaků), nebylo během provozu ani řádně odzkoušené. V praxi se to projevovalo tak, že některé lokomotivy zastavovaly až za oddílovým návěstidlem, což působilo dost nevěrohodně.

Až nyní jsme se rozhodli, že v rámci rekonstrukce kolejiva mezi příhradovým mostem a odbočnou výhybkou vlečky dojde i k posunutí obou oddílových návěstidel. Výměna kolejí je prováděna z důvodu špatného stavu podloží. Zároveň s tím bude značně přestavěna i přilehlá skála pro zlepšení rozhledových poměrů a dále také bude postaven zcela nový most, který se v daném úseku nachází.

Rekonstrukce kolejiva, skály a mostu u hradla Pudlov

20.3.2020

Dvanáctý ročník začal neočekávaně výborně. Návštěvnost v prvních dnech výstavy byla ještě mírně větší, než v loňském roce. Opět jsme mohli představit něco nového, a to především ručně malované pozadí po celé délce kolejiště. Náš malíř si s ním vyhrál více jak půl roku a výsledek překvapil všechny. Kromě toho měly na této výstavě premiéru některé nové modely, podobně jako i v předchozích ročnících. Svůj díl práce si odjezdil nejen „kremák“ se „čmelákem“, „hurvínek“ s novým pojezdem, ale kamarádi modeláři z jiných klubů velmi ocenili celou řadu novinek v soupravách nákladních vlaků.

Počáteční nadšení však pomalu utnuly nedobré zprávy o vývoji pandemie koronaviru, což se začalo projevovat i v návštěvnosti, a to především poté, co vláda omezila shromažďování nad třicet lidí. Přesto jsme byli odhodláni výstavu odjezdit až do neděle, avšak nakonec jsme se v pátek museli smířit s tím, že akci bohužel zkrátíme.

Celková účast více jak 550 lidí byla přes nastalé potíže členy klubu hodnocena jako velmi dobrá. Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom veřejnosti alespoň částečně vynahradili neuskutečněnou část výstavy v adventním čase.

27.2.2020

Takový větší „bratr“ nákladního vozu Vtdr byl dříve též hojně využívaný vůz řady Paov. V dnešní době již na trhu figurují hned tři výrobci tohoto vozu, takže modelář má opravdu pestrý výběr. Vzhledem k určitým okolnostem jsme se rozhodli pro náš první kus zkombinovat leptanou a plastovou verzi, čímž vznikl zajímavý kompromis mezi požadavky na odolnost proti ulomení drobných dílů a detailním propracováním celého vozu.

Rostoucí počet nákladních vozů a tím pádem také vlaků vyvolal potřebu doplnění stavu lokomotiv. Volba proto padla na námi oblíbenou řadu, která paradoxně u nás byla zastoupena jen v jednom kuse, ale ve skutečnosti patřila k nejpočetnějším exportovaným lokomotivám z produkce ČKD. Řeč je o stroji řady T669.0 a 1, přezdívaném „čmelák“. Ačkoliv své nejlepší období provozu na ČSD mají tito „dříči“ dávno za sebou, jsou dodnes v malé míře nasazovány, především u soukromých dopravců, ale také třeba u slovenského nákladního dopravce ZSSKC, kde dokonce v poslední době prochází i hlavními opravami MH.

Náš první zástupce T669.0085 byl již před mnoha lety zhotoven z leptu DK-Model na pojezdu od pana Pletichy a dodnes bez jakýchkoliv větších výpadků tahá spolehlivě svůj nákladní vlak. Jeho nátěr je však již unifikovaný, což však oproti jiným řadám motorových lokomotiv není tak špatné. Přesto jsme zde chtěli mít také jeden stroj v továrním nátěru a nejlépe tzv. „jedničkovou“ verzi, která má místo klasických závěsek vahadla s pneumatickými válci pro vyrovnávání nápravových tlaků.

Protože trh továrních modelů TT se neustále rozšiřuje, padla nám do oka nabídka firmy MTB, která výše zmíněný model nabízí, ovšem opět v „unifiku“. Po zakoupení jsme však zjistili, že lokomotiva má více nedostatků, které bude potřeba během přelakování také upravit. Jednalo se o chybějící madla, nemodelové propojení trnů s rámem či chybějící žaluzie a prolisy. Po několika týdnech práce se podařilo model dostat do správné podoby, a tak po provedené „digitalizaci“ mohl být zaturnusován do vozby pod číslem T669.1162.

Nákladní vůz řady Paov ložený štěrkem

"Čmelák" T669.1162 v čele svého prvního nákladního vlaku

11.2.2020

Nákladní „veterán“, který je dodnes možné spatřit v běžném provozu, je výsypný vůz řady Sav. Není proto divu, že pro nás představoval další významnou řadu nákladních vozů, které by u nás neměly chybět. Firma Malá železnice již několik měsíců nabízí tento typ vozu jako stavebnici, tudíž i my jsme si postavili hned dva kusy. Oproti původnímu provedení však došlo k několika drobným úpravám.

Nákladní vozy řady Sav

26.1.2020

Téměř roční přestavba modelu pily se podařila dotáhnout do konce. Ačkoliv se značně vzdálila podobě skutečné předlohy, dostal alespoň systém návozu dřeva a odvozu hotového materiálu po železnici svou logiku, která zde předtím chyběla. Kromě rekonstrukce úzkokolejky a složiště dřeva, bylo zhotoveno nové trolejové vedení pomocné elektrické dráhy, upraven portálový jeřáb a k němu přilehlá příjezdová komunikace. Samozřejmě, že zde bude i nadále přibývat navážené dřevo, které musí být precizně vyráběno kus od kusu, což je časově náročné.

Detail elektrického přibližovadla

Detail překládky portálovým jeřábem

Celkový pohled na pilu

13.1.2020

Po roce práce na našem kolejišti opět nastal čas na uspořádání pravidelné výstavy, na kterou bychom Vás rádi pozvali. Letos opět budete moci zhlédnout naše nové přírůstky, především nákladní vozy, několik nových lokomotiv, přestavěný model pily, nové pozadí kolejiště, ale i řadu malých detailů. Těšíme se na Vás!

26.12.2019

Výstavba pozadí zdárně pokračuje a nyní tak již máme umístěných pět dílů od velkomeziříčské stanice až po nádraží v Komonicích. Doufejme tedy, že se nám podaří do plánované výstavy dokončit i zbylou část a kolejiště tak získá nový rozměr.

Kromě vozíků pro přepravu dřeva se na přestavované pile objevila už i původní motorová lokomotiva BN30, elektrický vozík a částečně i nová trolej. Stejně tak postupně přibývá dřevo a původní figurky.

Koncová stanice Mistrovice získává svoji definitivní podobu. Kromě úpravy povrchu přilehlého kopce vedle nakládací rampy, se zde již objevilo větší množství nových stromů. Stejně tak už byly osazeny nové lampy a částečně výměnová návěstidla u výhybek.

Jedna z dalších nových částí pozadí za komonickým nádražím

Složiště na pile a jeho aktuální stav

Nové stromky v okolí pily a Mistrovic

9.12.2019

Depo našich hnacích vozidel obohatily další dva kusy stejné řady bývalého označení T 478.1. Stejně jako v případě brejlovců či sergejů, mají nově zastoupení ve čtyřech kusech. Náš dráteník Pepa si objednal a po mnoha letech čekání koupil jednu „barču“ od firmy Kuehn s širokým 600 mm žlutým pruhem a druhou v továrním nátěru vyrobenou pro DS model. Kdo by čekal, že se pouze doplní jiné tabulky a instaluje dekodér, hrubě se mýlil. Především model původního čísla T 478.1095 prošel celkem zásadní změnou a to především v rámu (přemístění písečníků, odstranění nemodelového potrubí u nádrže, převrtání pozičních světel, výměna nárazníků) a na střeše (sjednocení délky houkaček, přemístění výfuku do netlumené verze, snížení jeho výšky) a pak celkové přelakování včetně odstranění původního pruhu, který v naší epoše nemá místo. Model má nové označení T 478.1150. Druhý kus původního označení T 478.2072 prošel ve spodní částí podobnou úpravou, na střeše tolik práce nebylo a kromě odstranění nástavce výfuku ještě přibyl komínek od pegase. Dostal nové označení T 478.1216. Protože se při patinaci dostala rez i na čelní okna, bylo nakonec třeba obě čela přesklít. Celkový dojem snad stojí za to a my Vám můžeme představit všechny naše „bardotky“ (u nás přezdívané „ceckáče“), jejichž velké předlohy měly kdysi společné působiště v LD Jihlava. Zleva je T 478.2079 stavěná před mnoha a mnoha lety z napouštěného papíru na pojezdu BTTB, vedle nová T 478.1216, třetí zleva je T 478.1122 stavěná z leptu firmy DK Model na pojezdu V 100 a v celočerveném kabátě je již zmíněná T 478.1150.

Čtveřice dieselelektrických lokomotiv řady T478.1 a 2

27.11.2019

Jeden z mála drobných detailů na kolejišti, bez kterého si skutečný provoz na tehdejší, ale i dnešní železnici nelze představit, je zařízení pro zbrojení naftou. Protože se v minulosti toto zařízení nacházelo i ve stanici Velké Meziříčí, rozhodli jsme se ho znázornit i na našem modelu. Jistou výhodou pro nás byla ta skutečnost, že původní nádrž byla (a dosud je) umístěna pod zemí, tudíž jediný viditelný prvek byl samotný stojan s počítadlem a tankovací pistolí.

Firma LOCO již několik let nabízí velmi dobře zpracované modely dvou nejrozšířenějších typů nákladních vozů z dob ČSD, a to krytý vůz Ztr a vysokostěnný uhlák Vtr. Jejich zástupce máme na kolejišti již v mnoha kusech, přičemž některé již prošly tzv. „vylepšením“. To spočívá zpravidla v dosazení tažného ústrojí, madel a stupaček. U některých vozů jsme však šli ještě dále a byla dosazena také brzdařská budka a proveden zcela nový nátěr včetně správných obtisků. A právě tímto způsobem vylepšení prošly aktuálně hned čtyři vozy řady Vtr, které jsou zařazené ve vlaku energetického uhlí.

Pro přepravu volně ložených hmot, které bylo nutné chránit před povětrnostními vlivy (např. mleté vápno, kaolín), byly dříve používány vozy dnes již zrušené řady Utz. Malá železnice již několik let nabízí tento vůz jako stavebnici, která je velice dobře zpracovaná, a proto by ani u nás neměla chybět. Oproti původnímu provedení je však ještě vylepšena o nové čelníky a přestavek s brzdařskou budkou.

Naftový stojan ve strojové stanici Velké Meziříčí

Nízkostěnné vozy řady Vtr

Krytý vůz řady Utz

15.11.2019

Stavební práce na modelu pily postupují vítězně vpřed. Byly položeny všechny zbývající kusé koleje, zasypány, zatravněno okolí, a tak je již možné sem vracet jednotlivé vozíky, ložené dřevem a prkny. Na složišti už vznikly konstrukce, na kterých bude navážené dřevo skladováno podle délky. S tím také souvisí pokračující stavba přilehlé manipulační drážky, která bude elektrizovaná.

Dalším „děvčetem pro všechno“ v oblasti nákladních vozů, který byl běžně dříve k vidění, byl nízkostěnný klanicový vůz řady Vtdr. Vozilo se v něm uhlí, dřevo, stavební materiály, ale i různé stroje. V minulosti byl sice tento vůz jako model dostupný, ovšem jeho provedení bylo příliš „humpolacké“. Teprve nedávno se objevila jeho zcela nově zhotovená verze ve formě stavebnice od firmy ES Pečky. Opět jsme tedy nezaháleli, a postavili jsme si hned šest kusů.

Přesuvna před pilou s přilehlým kolejištěm a vozíky

Nové složiště na pile, na kterém se již skládá navážené dřevo

Dva ze šesti vozů řady Vtdr

1.10.2019

Vzhledem k tomu, že jsme se až dosud věnovali na kolejišti zásadním přestavbám spojeným jeho rozšířením, nebyla možnost řešit i jeho pozadí, tak jak je obvyklé jinde. Teprve po více jak desíti letech tedy nastal ten pravý čas a náš velitel v rekordně krátké době vytvořil po celém jeho obvodu (tedy více jak 19 metrů) vysouvatelné pozadí sestavené z celkem devíti dílů. Následně jsem oslovili jednoho šikovného malíře, který nám již v minulosti maloval pozadí s motivem Velkého Meziříčí a ten se pustil do práce. Bude trvat ještě několik měsíců, ale snad bude do březnové výstavy vše hotové. My již můžeme představit první hotový díl a alespoň nám se moc líbí.

Jsme velmi rádi, že se již dostáváme i do fáze, kdy nevznikají pouze nové velké celky a přestavby, ale občas se najde i čas na doplňování různých detailů, jako nám předvedl opět náš velitel a to instalací typického betonového zábradlí po vzoru našich starších nádraží doplněného lavičkami a květináči.

Stejně tak bychom se dle velitelových slov dopustili zásadní chyby, kdyby v každé starší stanici nebylo mimo budovu WC. A jedno takové roztomilé vzniklo v Kolečkovicích. Oldo, jen tak dál!

První část nového pozadí za nádražím Kolečkovice

Detaily v okolí stanice Komonice

Nové WC v Kolečkovicích

10.9.2019

Jak si již někteří z Vás mohli všimnout v jedné z minulých aktualit, na pilu se vrátily úzkorozchodné koleje. Oproti těm předchozím se však nejedná o lept doplněný drátkem, ale o plastovou maketu z produkce firmy Auhagen, která lépe vyniká díky své plastičnosti. Hlavní kolej od pilnice na složiště a překladiště je již zasypaná speciálním štěrkem, pilinami a kůrou a patřičně barevně upravena. Společně s drážkou již také vzniká nová příjezdová cesta od hlavní silnice a plocha v okolí se již začíná zelenat. Na budoucím složišti dřeva jsou už také položeny pražce pro elektrickou drážku.

Aktuální stav modelu pily