Aktuality

11.2.2020

Nákladní „veterán“, který je dodnes možné spatřit v běžném provozu, je výsypný vůz řady Sav. Není proto divu, že pro nás představoval další významnou řadu nákladních vozů, které by u nás neměly chybět. Firma Malá železnice již několik měsíců nabízí tento typ vozu jako stavebnici, tudíž i my jsme si postavili hned dva kusy. Oproti původnímu provedení však došlo k několika drobným úpravám.

Nákladní vozy řady Sav

26.1.2020

Téměř roční přestavba modelu pily se podařila dotáhnout do konce. Ačkoliv se značně vzdálila podobě skutečné předlohy, dostal alespoň systém návozu dřeva a odvozu hotového materiálu po železnici svou logiku, která zde předtím chyběla. Kromě rekonstrukce úzkokolejky a složiště dřeva, bylo zhotoveno nové trolejové vedení pomocné elektrické dráhy, upraven portálový jeřáb a k němu přilehlá příjezdová komunikace. Samozřejmě, že zde bude i nadále přibývat navážené dřevo, které musí být precizně vyráběno kus od kusu, což je časově náročné.

Detail elektrického přibližovadla

Detail překládky portálovým jeřábem

Celkový pohled na pilu

13.1.2020

Po roce práce na našem kolejišti opět nastal čas na uspořádání pravidelné výstavy, na kterou bychom Vás rádi pozvali. Letos opět budete moci zhlédnout naše nové přírůstky, především nákladní vozy, několik nových lokomotiv, přestavěný model pily, nové pozadí kolejiště, ale i řadu malých detailů. Těšíme se na Vás!

26.12.2019

Výstavba pozadí zdárně pokračuje a nyní tak již máme umístěných pět dílů od velkomeziříčské stanice až po nádraží v Komonicích. Doufejme tedy, že se nám podaří do plánované výstavy dokončit i zbylou část a kolejiště tak získá nový rozměr.

Kromě vozíků pro přepravu dřeva se na přestavované pile objevila už i původní motorová lokomotiva BN30, elektrický vozík a částečně i nová trolej. Stejně tak postupně přibývá dřevo a původní figurky.

Koncová stanice Mistrovice získává svoji definitivní podobu. Kromě úpravy povrchu přilehlého kopce vedle nakládací rampy, se zde již objevilo větší množství nových stromů. Stejně tak už byly osazeny nové lampy a částečně výměnová návěstidla u výhybek.

Jedna z dalších nových částí pozadí za komonickým nádražím

Složiště na pile a jeho aktuální stav

Nové stromky v okolí pily a Mistrovic

9.12.2019

Depo našich hnacích vozidel obohatily další dva kusy stejné řady bývalého označení T 478.1. Stejně jako v případě brejlovců či sergejů, mají nově zastoupení ve čtyřech kusech. Náš dráteník Pepa si objednal a po mnoha letech čekání koupil jednu „barču“ od firmy Kuehn s širokým 600 mm žlutým pruhem a druhou v továrním nátěru vyrobenou pro DS model. Kdo by čekal, že se pouze doplní jiné tabulky a instaluje dekodér, hrubě se mýlil. Především model původního čísla T 478.1095 prošel celkem zásadní změnou a to především v rámu (přemístění písečníků, odstranění nemodelového potrubí u nádrže, převrtání pozičních světel, výměna nárazníků) a na střeše (sjednocení délky houkaček, přemístění výfuku do netlumené verze, snížení jeho výšky) a pak celkové přelakování včetně odstranění původního pruhu, který v naší epoše nemá místo. Model má nové označení T 478.1150. Druhý kus původního označení T 478.2072 prošel ve spodní částí podobnou úpravou, na střeše tolik práce nebylo a kromě odstranění nástavce výfuku ještě přibyl komínek od pegase. Dostal nové označení T 478.1216. Protože se při patinaci dostala rez i na čelní okna, bylo nakonec třeba obě čela přesklít. Celkový dojem snad stojí za to a my Vám můžeme představit všechny naše „bardotky“ (u nás přezdívané „ceckáče“), jejichž velké předlohy měly kdysi společné působiště v LD Jihlava. Zleva je T 478.2079 stavěná před mnoha a mnoha lety z napouštěného papíru na pojezdu BTTB, vedle nová T 478.1216, třetí zleva je T 478.1122 stavěná z leptu firmy DK Model na pojezdu V 100 a v celočerveném kabátě je již zmíněná T 478.1150.

Čtveřice dieselelektrických lokomotiv řady T478.1 a 2

27.11.2019

Jeden z mála drobných detailů na kolejišti, bez kterého si skutečný provoz na tehdejší, ale i dnešní železnici nelze představit, je zařízení pro zbrojení naftou. Protože se v minulosti toto zařízení nacházelo i ve stanici Velké Meziříčí, rozhodli jsme se ho znázornit i na našem modelu. Jistou výhodou pro nás byla ta skutečnost, že původní nádrž byla (a dosud je) umístěna pod zemí, tudíž jediný viditelný prvek byl samotný stojan s počítadlem a tankovací pistolí.

Firma LOCO již několik let nabízí velmi dobře zpracované modely dvou nejrozšířenějších typů nákladních vozů z dob ČSD, a to krytý vůz Ztr a vysokostěnný uhlák Vtr. Jejich zástupce máme na kolejišti již v mnoha kusech, přičemž některé již prošly tzv. „vylepšením“. To spočívá zpravidla v dosazení tažného ústrojí, madel a stupaček. U některých vozů jsme však šli ještě dále a byla dosazena také brzdařská budka a proveden zcela nový nátěr včetně správných obtisků. A právě tímto způsobem vylepšení prošly aktuálně hned čtyři vozy řady Vtr, které jsou zařazené ve vlaku energetického uhlí.

Pro přepravu volně ložených hmot, které bylo nutné chránit před povětrnostními vlivy (např. mleté vápno, kaolín), byly dříve používány vozy dnes již zrušené řady Utz. Malá železnice již několik let nabízí tento vůz jako stavebnici, která je velice dobře zpracovaná, a proto by ani u nás neměla chybět. Oproti původnímu provedení je však ještě vylepšena o nové čelníky a přestavek s brzdařskou budkou.

Naftový stojan ve strojové stanici Velké Meziříčí

Nízkostěnné vozy řady Vtr

Krytý vůz řady Utz

15.11.2019

Stavební práce na modelu pily postupují vítězně vpřed. Byly položeny všechny zbývající kusé koleje, zasypány, zatravněno okolí, a tak je již možné sem vracet jednotlivé vozíky, ložené dřevem a prkny. Na složišti už vznikly konstrukce, na kterých bude navážené dřevo skladováno podle délky. S tím také souvisí pokračující stavba přilehlé manipulační drážky, která bude elektrizovaná.

Dalším „děvčetem pro všechno“ v oblasti nákladních vozů, který byl běžně dříve k vidění, byl nízkostěnný klanicový vůz řady Vtdr. Vozilo se v něm uhlí, dřevo, stavební materiály, ale i různé stroje. V minulosti byl sice tento vůz jako model dostupný, ovšem jeho provedení bylo příliš „humpolacké“. Teprve nedávno se objevila jeho zcela nově zhotovená verze ve formě stavebnice od firmy ES Pečky. Opět jsme tedy nezaháleli, a postavili jsme si hned šest kusů.

Přesuvna před pilou s přilehlým kolejištěm a vozíky

Nové složiště na pile, na kterém se již skládá navážené dřevo

Dva ze šesti vozů řady Vtdr

1.10.2019

Vzhledem k tomu, že jsme se až dosud věnovali na kolejišti zásadním přestavbám spojeným jeho rozšířením, nebyla možnost řešit i jeho pozadí, tak jak je obvyklé jinde. Teprve po více jak desíti letech tedy nastal ten pravý čas a náš velitel v rekordně krátké době vytvořil po celém jeho obvodu (tedy více jak 19 metrů) vysouvatelné pozadí sestavené z celkem devíti dílů. Následně jsem oslovili jednoho šikovného malíře, který nám již v minulosti maloval pozadí s motivem Velkého Meziříčí a ten se pustil do práce. Bude trvat ještě několik měsíců, ale snad bude do březnové výstavy vše hotové. My již můžeme představit první hotový díl a alespoň nám se moc líbí.

Jsme velmi rádi, že se již dostáváme i do fáze, kdy nevznikají pouze nové velké celky a přestavby, ale občas se najde i čas na doplňování různých detailů, jako nám předvedl opět náš velitel a to instalací typického betonového zábradlí po vzoru našich starších nádraží doplněného lavičkami a květináči.

Stejně tak bychom se dle velitelových slov dopustili zásadní chyby, kdyby v každé starší stanici nebylo mimo budovu WC. A jedno takové roztomilé vzniklo v Kolečkovicích. Oldo, jen tak dál!

První část nového pozadí za nádražím Kolečkovice

Detaily v okolí stanice Komonice

Nové WC v Kolečkovicích

10.9.2019

Jak si již někteří z Vás mohli všimnout v jedné z minulých aktualit, na pilu se vrátily úzkorozchodné koleje. Oproti těm předchozím se však nejedná o lept doplněný drátkem, ale o plastovou maketu z produkce firmy Auhagen, která lépe vyniká díky své plastičnosti. Hlavní kolej od pilnice na složiště a překladiště je již zasypaná speciálním štěrkem, pilinami a kůrou a patřičně barevně upravena. Společně s drážkou již také vzniká nová příjezdová cesta od hlavní silnice a plocha v okolí se již začíná zelenat. Na budoucím složišti dřeva jsou už také položeny pražce pro elektrickou drážku.

Aktuální stav modelu pily

5.8.2019

Nakládací plocha v mezilehlé staničce Kolečkovice již získala svoji definitivní podobu. Usazeno je již původní skladiště, dále byla postavena nová opěrná zeď za skladištěm a nakonec byl celý povrch zasypán jemným pískem a zbytky kůry po nakládce dřeva. Nyní už zde zbývá doplnit detaily, které zde již byly před přestavbou.

Nejen u nás, ale i obecně na modelářském trhu velikosti TT byl donedávna nedostatek stavebnic či hotových modelů čtyřnápravových kotlových vozů, které by odpovídali skutečným předlohám z dob ČSD. Nyní se však zdá, že se situace začíná obracet k lepšímu. Z produkce firmy Igra totiž vyšly hned dvě verze vozu řady Rah/Zaes, které jistě obohatí provoz na každém kolejišti. U nás již máme šest těchto vozů, jak v šedém, tak zeleném provedení, přičemž v nejbližší době všechny projdou patinací.

Dokončená nakládací plocha ve stanici Kolečkovice

Kotlové vozy řady Zaes/Rah

Kotlové vozy řady Zaes/Rah v zeleném provedení

16.7.2019

Z důvodu prázdnin a dovolených je činnost našeho klubu omezena a s tím i možnost předvést, co je u nás nového. Přes tyto okolnosti však úplně nezahálíme a v menší míře nadále pokračujeme v úpravách, ba i novostavbách na našem kolejišti.

V současné době je největší stavební ruch v okolí koncové stanice Mistrovice, kde již proběhla montáž ovládacích serv výhybek, ale také i zasypání nových kolejí štěrkem. Proveden byl již také nátěr boků kolejnic rezavou barvou.

V návaznosti na to byly již také položeny panely v okolí nakládací koleje vlečky pily, na kterou již nyní nově navazuje souběžná úzkokolejná dráha. Oproti původnímu provedení již však není vybavena vrátkem. Na druhou stranu však zde byla položena ještě jedna objízdná kolej, na kterou bude z opačné strany navazovat složiště dřeva, které bude mít vlastní samostatnou kolej s elektrickým provozem, jako tomu bylo před přestavbou.

Staniční budova v Komonicích prošla ještě drobnou úpravou v podobě patiny a poté byla opět usazena na své místo, v jehož okolí byly osazeny nové parkové lampy.

Zasypaná "zrušená" kolej v Mistrovicích

Nově vznikající překladiště na pile

Staniční budova v Komonicích, v popředí nově osvětlení

24.5.2019

Nová plocha pily již začíná získávat nové obrysy. Aby byla zachována jistá členitost terénu, byla část plochy mírně zvýšena. V nejbližší době tak bude možné zahájit pokládku silnice, betonových panelů a samozřejmě i úzkorozchodných kolejnic.

Mít na kolejišti kocoura je už téměř povinnost, zvláště pokud mají modeláři možnost koupit si ho u Tilliga nebo MTB. Mnozí z Vás jistě zaznamenali i vášnivé diskuze, co kterému chybí. My jsme zůstali věrni té třetí cestě. Z modelářského pravěku jsme měli kocoura z ne příliš povedeného odlitku, který zprvu nebyl poháněn a sloužil jako „postrk“. Následně byl opatřen Pletichovým pojezdem. V plánu bylo karosérii nahradit leptanou stavebnicí, ale poté, co jsme na burze objevili její zdařilý odlitek, šli jsme jednodušší cestou. Po zjištění rozdílů mezi jednotlivými sériemi skutečných lokomotiv, jsme se rozhodli modelovat I. sérii, tzn. 3 prolisy na krytu rámu a naopak odstranění prolisů na boudě a střeše. Kvůli naší epoše bylo třeba vytvořit i původní řešení ventilátorů bez žaluzií. Zábradlí a ventilátory jsou zhotoveny z leptaných doplňků firmy DH LOKO. Výsledkem je bývalý brněnský T 466.2043, kterému konečnou provozní podobu vtiskl náš patinovací kouzelník. Model si již odjezdil bez problémů celou výstavu a doplnil tak park lokálkových mašinek.

Další zásadní změnou, ke které jsme se několik let chystali, je konečně pozadí kolejiště. Vždy bylo něco zásadnějšího, ale nyní jsme do toho konečně šli. Kromě stanice Velké Meziříčí dosud nikde nebylo a tak na tuto část již navazují další vyjímatelné sololitové díly, které budou postupně předávány našemu externímu malíři. Věříme, že kolejiště získá úplně jiný rozměr a konečně bude možné pořizovat lepší snímky, ale i pořádná videa, na což se také chystáme. Jsme toho názoru, že kolejiště může být jakkoli dobré, stejně tak i modulové, ale pokud je v pozadí oloupaná zeď nebo jisté zvětšené tělesná proporce obsluhy, není to ono. Řešením jsou i fotky pozadí, my však budeme plynule barevně navazovat na terén, tak snad se to podaří.

Plocha pily před pokládkou silnice a kolejí

Motorová lokomotiva T466.2043

Výstavba pozadí kolejiště

3.5.2019

Byť se to na první pohled nezdá, stále na našem kolejišti je citelný nedostatek nákladních vlaků, což v námi modelované době, kdy ještě na železnici vládla především nákladní doprava, není úplně ideální stav. Hlavním důvodem je totiž nutnost většího počtu vozů na jeden vlak ve srovnání s vlakem osobním. Nyní však můžeme říci, že se situace zase o trochu zlepšila a to v počtu čtyř kusů.

Předchůdcem dnešních, hojně rozšířených, vozů řady Wap byla řada Wa. Na našem kolejišti se do nedávna jeden tento vůz vyskytoval, ovšem jeho provedení nebylo úplně ideální. Proto bylo rozhodnuto, byť jenom jeden kus, postavit zcela znova, s použitím nových leptaných doplňků od firmy DH-LOKO.

Dalším typem nákladního vozu, který do naší epochy jistě patří, je dvounápravový „chlaďák“ řady Lp. Oba kusy jsou zhotoveny ze stavebnice od firmy DK-Model. Nechybí opět řada leptaných detailů a samozřejmě provozní patina.

Jednou z možných nástaveb rámu, jinak používaného u vozů řady Raj, byla speciální konstrukce pro přepravu nádob s kyselinami. Ve skutečnosti byly vyrobeny pouze čtyři kusy této řady pod označením Paj pro firmy Sklárny Bohemia Poděbrady a Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí. Protože se stavebnice již nějakou dobu vyskytuje v nabídce firmy Moje TT, rozhodli jsme se tento vůz postavit a zařadit do našeho parku.

Výsypný vůz řady Wa

Chladící vozy řady Lp

Speciální vůz řady Paj pro přepravu kyselin

23.4.2019

Po dlouhé době se na našem kolejišti objevil další zástupce parní trakce, primárně určený pro nákladní vozbu, a to řada 534.03, přezdívaná „kremák“. Její skutečná předloha čísla 454 působila v námi modelovaném období v někdejším lokomotivním depu Letohrad. Průběh stavby tohoto modelu si můžete přečíst zde.

Parní lokomotiva 534.0454, přezdívaná "kremák"

13.4.2019

Železniční stanice Mistrovice již začíná dostávat svoji novou podobu. Jak již zde bylo minule zmíněno, nově zde vznikla odbočná kusá kolej do areálu pily, která rovněž prochází rozsáhlejší přestavbou. Protože zanikl význam překládací plochy ve stanici, byla na její místo položena ještě jedna kolej, která však není zapojena do kolejiště a je považována za zrušenou. Pro potřeby nakládky bude obnovena funkce kusé koleje u skladiště s vlastní rampou.

Obdobná úprava probíhá i ve stanici Kolečkovice, kde je však pouze zvyšována nivelita nakládací plochy.

Přestavba pily, vpravo jsou již patrné nové výhybky

Úprava plochy u skladiště v Kolečkovicích

23.3.2019

Výstava, jejíž bilanci si můžete přečíst zde, je za námi, a my se můžeme pustit opět do práce. V rámci údržby těžko přístupných výhybek bylo opětovně vymontováno skryté nádraží v Tabulkovicích. Již během výstavy zde totiž docházelo k občasným výpadkům systému.

S vyjmutím skryté stanice souvisí i další úprava, která se týká koncové stanice Mistrovice. Ačkoliv jsme původně chtěli ponechat na této vlečce klasické výhybky EW1, bylo vzhledem k budoucí plánované obsluze manipulačními vlaky z hlavní trati rozhodnuto, že i zde dojde, vzhledem k malému počtu výhybek, k výměně za typ EW2.

V návaznosti na tento krok dojde též k realizaci již dřívější myšlenky, propojit úzkorozchodnou dráhu pily s touto vlečkou, přestože reálná předloha pily nikdy neměla s normálněrozchodnou dráhou žádné spojení. Realizace této úpravy již byla započata demontáží všech vozidel a budov umístěných na pile. Aby bylo možné pro nakládku hotových výrobků z pily používat portálový jeřáb, bude nutné celou plochu pily srovnat s nivelitou koleje vlečky a trasování úzkorozchodné dráhy mírně upravit.

Zahájení přestavby složiště a překladiště pily

26.2.2019

Již nějakou dobu se po našem kolejišti prohání souprava osmi nákladních vozů řady Vsa, které bývaly ve skutečnosti na síti ČSD velmi rozšířené. Na naše poměry by se někomu mohlo zdát, že jejich počet je dostatečný. Nám však nikoliv. Proto byl opětovně požádán jeden z našich členů, aby z pomocí nově odlitých bočnic ze starých stavebnic této řady zhotovil ještě dalších deset kusů, tentokrát však i s různým typem "provizorního" nákladu (dřevo, koks a řepa). Tímto krokem jsme se dostali na konečný počet osmnácti vozů této řady, což jistě nikde jinde neuvidíte.

Nákladní vůz řady Vsa ložený koksem skončil v Mn vlaku na lokálce

Skupina vozu Vsa ložených cukrovou řepou

16.2.2019

Poslední důležitou dominantou stanice Komonice se stala dlouho očekávaná budova sýpky. Ta byla zhotovena z kartónové stavebnice od firmy Awepe a patřičně barevně upravena. Nyní už je na umístěna na svém místě a čeká již jen na umístění nějakého vhodného budovatelského transparentu, který se zde vzhledem k velké čelní ploše budovy přímo nabízí.

Budova sýpky, včetně přilehlé nakládací rampy a vlečkové koleje

30.1.2019

Důležitý prvek, který by jistě neměl v uzlové stanici Komonice chybět, je staniční budova. Oproti té původní však jsme se již inspirovali reálnou předlohou, která se ve skutečnosti nachází v nedalekém Tišnově na trati Brno-Havlíčkův Brod. Ačkoliv stavba trvala pár let, výsledek jistě stojí za to. Za zmínku také stojí přístřešek podchodu, který je též inspirován stejnojmennou stanicí.

Dalšími přiléhajícími prvky v obvodu stanice se staly kolejová váha a zázemí traťového okrsku včetně drezíny.

Dokončeno bylo také již veškeré vodorovné značení na místních komunikacích, takže se na svoje místo vracejí postupně osobní i nákladní automobily.

Staniční budova a přístřešek podchodu

Usazená kolejová váha

Sídlo traťového okrsku s drezínou a přívěsným vozíkem

Vodorovné značení parkoviště včetně již usazených aut

12.1.2019

A je to tady! Naše usilovné dvouleté snažení bylo korunováno rozhodnutím uspořádat další ročník výstavy pro veřejnost. Ten zahájí již druhé desetiletí této tradiční akce. Na co se můžete těšit? Kromě zbrusu nové části hlavní stanice, kterou jsme Vám v minulých aktualizacích představovali, Vás čeká kompletní přehlídka všech našich modelů, z nichž některé budou mít letos premiéru. Na všechny z Vás, kterým se líbí naše vláčky, se srdečně těšíme!