Aktuality

8.3.2023

Již před výstavou jsme se zde zmiňovali o dalším rozšíření kapacity kolejiště přístavbou nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími, která však nebyla zatím na obou koncích napojena. Důvodem byla další plánovaná rekonstrukce, související s eliminací „rušivých vlivů“ na optočleny, které hlídají polohu vlaku ve vratných smyčkách. Původní umístění optočlenů přímo v kolejích se totiž příliš neosvědčilo a občas tak docházelo k výpadkům řízení kolejiště. Protože nové umístění optočlenů bude náročnější na prostor, bude nutné částečně rozšířit prostor v obvodu smyčky. Pro začátek došlo k demontáži sololitových desek, v obvodu tzv. přípravné koleje ve skrytém nádraží Cihlov a náš „velitel“ se zároveň pustil do výroby držáků, na kterých budou umístěny nové optočleny.

Postupnou proměnou prochází také naše webové stránky. První fází je postupná obměna všech fotografií v sekci Naše modely a také doplnění nových fotografií v sekci o místní trati.

Současný stav vratné smyčky před přípravou na montáž nových optočlenů, vpravo je patrná nová spojka

17.2.2023

Vedle telegrafních sloupů, které zdobí hlavní trať i lokálku, jsme měli již delší dobu v plánu osadit kolejiště také vedením vysokého napětí. Problém byl ten, že jsme dlouho nemohli najít vhodného výrobce tohoto doplňku. Naštěstí se jeden takový našel a na zakázku nám je vyrobil z 3D tisku. Po barevné úpravě a sestavení byly postupně usazeny na kolejiště. Do budoucna by k nim měli přibýt ještě i dvě trafostanice, ze kterých bude fiktivně napájena továrna v Komonicích a pila. Od stejného výrobce také pochází dvojice automobilů Fiat 500, které doplnili náš automobilový park.

Novinkou na našem webu je sekce Videa, kde budeme postupně zveřejňovat filmy spojené především s provozem na naší trati z Křižanova do Studence.

Část vedení vysokého napětí

Jeden z automobilů Fiat 500

3.2.2023

Začátkem tohoto měsíce se objevila na kolejišti dvě nová silniční vozidla od firmy TT Auta, jejímž společným základem je známá Škoda 706 RT. V prvním případě se jedná hasičskou cisternu se stříkačkou, v druhém pak o kropící vůz, který používala údržba silnic.

Škoda 706 RTHP

Škoda 706 RT AKV

19.1.2023

Ačkoliv naše poslední výstava proběhla relativně nedávno, přesto jsme se rozhodli pokračovat v tradici našich pravidelných výstav, pořádaných o jarních prázdninách. V tomto roce pro náš okres termín připadl na druhou polovinu února. Těšit se můžete na některé nové modely, které budou mít svou premiéru a se kterými jsme Vás seznámili v našich aktualitách.

3.1.2023

Začátek nového roku přinesl na naše kolejiště opět několik novinek, které bychom Vám rádi představili. Asi nejvýznamnějším přírůstkem, který po dlouhé době rozšířil park nákladních lokomotiv, je další „kremák“ 534.0149. Blíže o jeho stavbě naleznete v následujícím odkazu.

Přestože jsme si již mnohokrát dali závazek, že již nebudeme pořizovat žádné další osobní vozy, tak opět došlo k jeho porušení :-). Tentokrát to však bylo spíše z technických důvodů. Náš „dráteník“ se totiž rozhodl pořídit si další čtyřvozovou soupravu osobních vozů Ba od firmy Igra. Vedle toho si také koupil ještě jeden lůžkový vůz Bac, který však byl zařazen do soupravy vojenského vlaku. Všechny vozy samozřejmě prošly nezbytnou „patinovací“ dílnou.

Kremák 534.0149

Nová souprava osobních vozů Ba

Lůžkový vůz Bac v soupravě vojenského vlaku

16.12.2022

V adventu jsme měli naposledy výstavu v roce 2013, takže jsme šli trošku do neznáma. Navíc dvě výstavy v jednom roce pro nás rovněž není běžná záležitost. Rozhodnutí, zda výstavu uděláme ovlivňovalo i to, že bych chtěli o jarních prázdninách (20.–27. února 2023) udělat běžnou celotýdenní výstavu v jeho 14. ročníku. Nakonec můžeme konstatovat, že zájem v adventu byl velký (asi pomohlo i nevlídné počasí) a téměř 600 lidí za 4 dny je pro nás výborná vizitka. Rozzářené dětské oči a uznalé pokyvování dospělých, byly pro nás tou nejlepší odměnou. Že vše fungovalo jak mělo, vyjadřuje komentář jednoho malého diváka :“Tady je ale provoz!“

27.11.2022

Po doplnění dříví do některých vozů, přišly na řadu další substráty. Konkrétně pak náklad uhlí a železného šrotu do dvou vozů řady Eal/Vsa a náklad štěrku do samovýsypného vozu Facc/Sav. Tímto krokem tak byla kompletně dokončena další souprava nákladního vlaku v čele se „čmelákem“ T669.1162. Po výstavě bychom se rádi pustili i do dalších vozů, které dosud zejí prázdnotou.

Ačkoliv část kolejiště znázorňující staré nádraží ve Velkém Meziříčí se na první pohled zdá být hotová, přesto jsou zde některá místa, která teprve čekají na své dokončení. Jedná se o křižovatku ulic Třebíčská a Oslavická. V těchto místech je třeba instalovat několik domů, které zde v minulosti stály nebo dodnes stojí. Prvním z nich se stal dvojdomek s dřevěným obložením v pestrobarevném nátěru, jehož se do dnešních dnů zachovala pouze polovina. Dokončený model však znázorňuje stav jeho původního vzhledu. Na zahradě ještě bude následovat výsadba a také dřevěný zahradní domek. V budoucnu rovněž plánujeme stavbu dalších objektů, které se u uvedené křižovatky nacházejí.

Nákladní vůz Eal/Vsa s nákladem šrotu a Facc/Sav s nákladem štěrku

Nový dvojdomek u velkomeziříčského nádraží

12.11.2022

Dvě výstavy v jednom roce jsme už dlouho neměli, proto jsme se rozhodli to v letošním „zvláštním“ roce znovu zkusit. První dva prosincové víkendy Vás tedy všechny zveme do našeho klubu na adventní výstavu. Bližší informace naleznete na úvodní stránce.

Významnou komoditou, která je dodnes v hojné míře přepravována po železnici, je dřevo. V případě modelu na našich nákladních vozech šlo však spíše o minoritní substrát. Důvodem je totiž poměrně pracná výroba, která vyžaduje hodně času, trpělivosti a také „materiálu“. Přesto se během několika týdnů podařilo dřevem osadit hned tři nákladní vozy řad Vte a Vtr. Vedle samotných kulánů, které by měly zhruba představovat „čtyřmetrovky“, byly také doplněna, na svou dobu velmi typická, boční kulatina, která u těchto vozů nahrazovala chybějící klanice.

Další „přírůstek“, který obohatil park nákladních vozů, je opět krytý vůz řady Glm/Ztr od firmy LOCO, Oproti většině podobných vozů, kterými již disponujeme, má však tento na bočních dveřích šikmý bílý pruh, který označoval vozy, které nebylo nutné čistit. Za tímto účelem byl také vůz opatřen typickou patinou.

Nový náklad dřeva ve vozech Vte a Vtr

Nový vůz řady Glm/Ztr

29.10.2022

Poslední komunikací, na které ještě donedávna chyběly patníky, byla silnice vedoucí podél lokálky mezi stanicemi Kolečkovice a Velké Meziříčí. I přes jejich nemalý počet na tomto úseku se podařilo v krátké době dokončit i tuto část a nyní se tak můžeme věnovat dalším detailům na kolejišti (návěstní cedule, hektometrovníky, atd.), které zde zatím stále chybí.

Plánovaná výstavba spojovací koleje mezi skrytými nádražími už značně pokročila. Po usazení OSB desek a jejich nátěru, přišla na řadu pokládka kolejí, které budou z technologických důvodů prozatím bez napojení do obou skrytých nádraží. Jak jsme již zmiňovali minule bude tato spojka z větší části dvoukolejná, aby bylo možné využít kapacitu na maximum. Úpravou již také prošel i stojan ovládacího pultu uzlové stanice Komonice a nyní se pracuje na jeho opětovném zprovoznění.

Nové patníky u silnice vedoucí podél lokálky

Usazené koleje na nové spojce, vpravo patrný upravený ovládací pult

10.10.2022

Spěšninový vlak, který zde již byl zhruba před půl rokem prezentován, se nyní dostal do své definitivní podoby. Ke stávajícím šesti vozům řady Glm/Ztr byly doplněny ještě další tři kusy opět od firmy LOCO a celá souprava byla opatřena „patinou“, aby vozy nepůsobily příliš jednotně. Jeden identický vůz, který byl ještě zakoupen navíc, byl zařazen místo klasické „zetky“ do soupravy rychlíku taženého „albatrosem“ 498 022.

Dokončená souprava spěšninového vlaku

Spěšninový vůz Glm/Ztr v rychlíkové soupravě

23.9.2022

Další významný krok, který jsme se již před výstavou rozhodli učinit, je další rozšíření kapacity skryté části kolejiště. Protože obě stávající skrytá nádraží Cihlov a Tabulkovice jsou na hranici svých prostorových možností a výměna souprav pomocí přenosného zásobníku se příliš neosvědčila, přistoupily jsme k zajímavému stavebnímu počinu, který využívá jednak samotnou délku celého kolejiště, tak i nedávno vybudované pozadí.

Nově tak ze skrytého nádraží Cihlov bude odbočovat další kolej, která částečně povede vedle stávající smyčky a poté bude pokračovat souběžně s lokálkou až na opačnou stranu kolejiště, kde bude zaústěna do výjezdové koleje ze stanice Tabulkovice, přičemž v rovné části bude pomocí dalších dvou výhybek dvoukolejná. Aby bylo možné využít kapacitu této nové spojky na maximum, nebudou koleje rozděleny na jednotlivé izolované úseky, ale vlaky budou s ohledem na svoji délku řazeny přímo za sebe.

V první fázi této akce připevnil náš velitel na stojky pozadí nové kovové „vingly“, na které postupně zhotovuje z OSB desky jednotlivé díly nové spojky. V této souvislosti dojde také k úpravě podstavce ovládacího pultu stanice Komonice, aby mohla trať vést přímo pod ním.

Po delší přestávce jsme se také opět pustili do výroby a instalace dalších patníků, které na některých komunikacích na kolejišti stále chybí. Tentokrát byla dokončena zbývající část hlavní silnice od stanice Komonice vedoucí okolo zdejšího depa až k přejezdu.

Počátek výstavby nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími

Nové patníky u hlavní silnice

6.9.2022

První drobný detail, který po období dovolených (a tím pádem i omezení naší činnosti) obohatil nástupiště v uzlové stanici Komonice, je drážní rozhlas. Jedná se o velmi precizní stavebnici od firmy JM Detail, kterou jsme již v minulosti použili na obou zhlavích zmíněné stanice. Vedle samotných nástupišť byly tyto amplióny osazeny i na tzv. „vlaštovky“.

Nový drážní rozhlas ve stanici Komonice

14.8.2022

Ještě před pandemií se nám podařilo získat prostřednictvím webu Mojett stavebnice osobních vozů Bam, jejichž předloha byla sice původně určena pro motorový provoz, pak se však vyskytovala především ve vlacích tažených parní lokomotivou. Takový vůz jsme se nemohli nechat ujít, ale kvůli jiným projektům stavebnice cestovala opakovaně z šuplíku na stůl a zase zpátky, hodně dlouho se na ni jen prášilo. Nakonec se po letech před nedávnem podařilo soupravu čtyř vozů dokončit. Interiér zdobí nejen krásné sedačky z 3D tisku, ale i množství cestujících od firmy Noch. Budou vidět i večer, protože každý vůz má svůj dekodér s osvětlením interiéru. Snahou bylo udělat každý vůz trošku jiný nejen inventárním číslem, ale i lakem a následnou patinou, tak jak bylo možné vyčíst z dobových fotek. Souprava je určena před časem dokončené rosničce 464.202 a nesmí chybět ani služební „Rybák“ od SDV.

Osobní vlak sestavený z nových vozů Bam tažených "rosničkou" 464.202

26.7.2022

Firma TT Auta nabízí již několik let mnoho zajímavých stavebnic nákladních automobilů, typických pro námi modelované období. Jedním z nich, který se v posledních dnech objevil na kolejišti, je automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem pro přepravu cementu. Protože se jedná o jednoduchou stavebnici, proběhla jeho stavba velmi rychle. Oproti původnímu provedení však nebyly na obě nádoby umístěny popisky „Přeprava cementu“, poněvadž za běžného provozu v 70. letech se již tento nápis neobnovoval. Na závěr byl celý model opatřen patinou, znázorňující typické znečištění od všudypřítomného prachu při nakládce a vykládce.

Protože poslední výstava byla velmi úspěšná, rozhodli jsme se také výrazně investovat do další zeleně na kolejišti. V první fázi opět padla volba na velmi pěkně zpracované keře a menší stromky od firmy Mnitka. Kromě rozšíření stávajících skupinek těchto porostů, vznikly i skupiny nové, především pak podél kolejí.

Nákladní automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem připravený k vykládce vozu Uacs/Raj

Nové stromořadí u zastávky Bartošov

Nové keře a stromy u komonické stanice

4.7.2022

Instalace drátovodných kladek podél hlavní trati i lokálky je téměř hotová. Kromě samotného hradla Pudlov jsou již drátovody kompletně usazeny směrem ke krycímu návěstidlu a jeho předvěsti před skrytým nádražím Cihlov a také k oběma vjezdovým návěstidlům na lokálce. Ve stanici Velké Meziříčí byly doplněny částečně i chybějící kanál směrem k malému domečku, který znázorňuje stanoviště výhybkáře, odkud jsou fiktivně návěstidla ovládána. Doufáme, že tyto drobné detaily u trati nějaký čas vydrží :-).

Byť stanice Kolečkovice byla již mnohokrát rekonstruována za účelem zlepšení průjezdnosti některých hnacích vozidel, opět se vyskytl drobný problém na velkomeziříčském zhlaví, kde některé soupravy trvale vypadávaly. Proto bylo nutné přistoupit k částečné náhradě flexi kolejiva kolejivem pevným na jednom z oblouků.

Nové drátovodné kladky a kanál ve stanici Velké Meziříčí

Nově položená kolej ve stanici Kolečkovice, krátce po zasypání štěrkem

12.6.2022

Součástí limitované edice vozů řady Ba a Bac od firmy Igra je také restaurační vůz řady BRa. Protože naše souprava by vzhledem ke své délce již nemohla mít další vůz, bylo původně od nákupu tohoto vozu upuštěno. Naštěstí díky již existujícím čtyřem vozům typu Y v nátěru MÁV a ČSD opět ožila myšlenka na sestavení mezinárodního expresu, do kterého by bylo možné zmíněný vůz zařadit, a proto byl nakonec jeden kus zakoupen. Před zařazením do vlaku byly doplněny ještě některé drobné detaily jako cedulky, madla atd. a celý vůz prošel „patinací“, čímž ještě lépe v soupravě vynikne.

Nový restaurační vůz řady BRa

29.5.2022

Spěšnina, je pojem, který již na železnici bohužel zanikl. V námi modelovaném období se však jednalo o zcela běžnou komoditu, která doplňovala nejen dálkové osobní vlaky, ale samostatně byla přepravována tzv. „raketami“, neboli vlaky kategorie Rn, popřípadě Sn. Protože se jednalo o zboží, které nesplňovalo podmínky pro spoluzavazadlo, byly k tomuto účelu využívány vozy řady Glm/Ztr (později i Gbgs/Zts), které měly zpravidla i svůj pevný „kurz“, označený tabulkou na bočních dveřích. Protože firma LOCO začala opět mít tyto vozy v nabídce, rozhodli jsme se jeden takovýto vlak postupně sestavit. Pro začátek jsme zakoupili hned šest vozů Ztr, které již stačili projít „patinovací“ dílnou. Protože každý takový vlak disponoval i služebním vozem, byl sem „provizorně“ dosazen jeden vůz řady Da, který je momentálně nevyužitý. Hnacím vozidlem se pak stal „brejlovec“ T478.3333. Do budoucna bychom však chtěli tento vlak ještě o pár kousků rozšířit.

Vedle patníků, které postupně přibývají podél silnic a cest, jsme se začali také zabývat okolím hlavní trati a lokálky, kde ještě spousta detailů chybí. Prvním z nich jsou drátovodné kladky, přes které se ve skutečnosti ovládají mechanická návěstidla. V minulosti již zde bylo několik kousků osazeno, ale jednalo se jen o krátký úsek. Nyní již probíhá osazení všech zbývajících kladek k návěstidlům hradla Pudlov, skrytého nádraží Cihlov a „velkomeziříčské“ stanice. I v tomto případě se jedná o stavebnici od firmy JM Detail.

Souprava spěšninového vlaku v čele se strojem T478.3333

První šest spěšninových vozů ř.Glm/Ztr

Část nových drátovodných kladek k předvěsti hradla Pudlov

14.5.2022

Dalším „povýstavním“ počinem je souprava hurvínků a vlečňáku. Předlouhou byly bývalé vozy LD Jihlava M 131.105 a M 131.1365. Modely jsou vybaveny kinematikou s pevným spřáhlem. Hnací je pouze jeden krajní vůz s pohonem od firmy ASL. Vozy jsou propojeny i elektricky, takže všechny sbírají, funkční je i osvětlení v obou směrech včetně interiéru všech vozů. Úkolem soupravy by mělo být zajištění pendlu do koncové stanice lokálky bez nutnosti objíždění. Protože se souprava obvykle nebude rozpojovat, snaha byla vymodelovat i přechodové můstky mezi vozy.

Dlouhodobý proces, kterým jsme se opět začali zabývat, je osvětlení kolejiště. Po instalaci většiny lampiček v jednotlivých stanicích se ukázalo, že původní koncové vidlice a konektory nejsou úplně ideální. Protože by zpětná demontáž lamp a výměna konektorů byla riskantní z hlediska možného poškození modelu lampy, bylo nutné provést kompletní výměnu přímo pod kolejištěm. I když jde a časově náročný úkol, máme po více jak třech měsících práce téměř hotovo.

Souprava "hurvínků" v zastávce Martinice

A zde u vjezdového návěstidla stanice Komonice

Již vyměněné koncové vidlice lampiček pod stanicí Komonice

29.4.2022

Sotva skončila výstava, už jsme v plné práci. Dříve dokončený štokr 556.012, který byl jako nehnaný model určen především jako falešný postrk nebo vlakový za dalšího štokra, se nyní dočkal vlastního pohonu, dekodéru i osvětlení. Jedná se o první naši páru s tendrem, která bude tahat náklady uhlím napřed. Není to zrovna nejhezčí, ale za parního provozu celkem běžné, pokud nebyla v koncové stanici možnost stroj otočit. Jelikož se snažíme modelovat mašinky s vazbou na náš region, předloha této lokomotivy zahajovala v roce 1956 provoz při dvojkolejnění celé nové tratě z Brna do Havlíčkova Brodu.

"Štokr" 556.012 mimořádně v čele manipulačního vlaku