Aktuality

27.11.2022

Po doplnění dříví do některých vozů, přišly na řadu další substráty. Konkrétně pak náklad uhlí a železného šrotu do dvou vozů řady Eal/Vsa a náklad štěrku do samovýsypného vozu Facc/Sav. Tímto krokem tak byla kompletně dokončena další souprava nákladního vlaku v čele se „čmelákem“ T669.1162. Po výstavě bychom se rádi pustili i do dalších vozů, které dosud zejí prázdnotou.

Ačkoliv část kolejiště znázorňující staré nádraží ve Velkém Meziříčí se na první pohled zdá být hotová, přesto jsou zde některá místa, která teprve čekají na své dokončení. Jedná se o křižovatku ulic Třebíčská a Oslavická. V těchto místech je třeba instalovat několik domů, které zde v minulosti stály nebo dodnes stojí. Prvním z nich se stal dvojdomek s dřevěným obložením v pestrobarevném nátěru, jehož se do dnešních dnů zachovala pouze polovina. Dokončený model však znázorňuje stav jeho původního vzhledu. Na zahradě ještě bude následovat výsadba a také dřevěný zahradní domek. V budoucnu rovněž plánujeme stavbu dalších objektů, které se u uvedené křižovatky nacházejí.

Nákladní vůz Eal/Vsa s nákladem šrotu a Facc/Sav s nákladem štěrku

Nový dvojdomek u velkomeziříčského nádraží

12.11.2022

Dvě výstavy v jednom roce jsme už dlouho neměli, proto jsme se rozhodli to v letošním „zvláštním“ roce znovu zkusit. První dva prosincové víkendy Vás tedy všechny zveme do našeho klubu na adventní výstavu. Bližší informace naleznete na úvodní stránce.

Významnou komoditou, která je dodnes v hojné míře přepravována po železnici, je dřevo. V případě modelu na našich nákladních vozech šlo však spíše o minoritní substrát. Důvodem je totiž poměrně pracná výroba, která vyžaduje hodně času, trpělivosti a také „materiálu“. Přesto se během několika týdnů podařilo dřevem osadit hned tři nákladní vozy řad Vte a Vtr. Vedle samotných kulánů, které by měly zhruba představovat „čtyřmetrovky“, byly také doplněna, na svou dobu velmi typická, boční kulatina, která u těchto vozů nahrazovala chybějící klanice.

Další „přírůstek“, který obohatil park nákladních vozů, je opět krytý vůz řady Glm/Ztr od firmy LOCO, Oproti většině podobných vozů, kterými již disponujeme, má však tento na bočních dveřích šikmý bílý pruh, který označoval vozy, které nebylo nutné čistit. Za tímto účelem byl také vůz opatřen typickou patinou.

Nový náklad dřeva ve vozech Vte a Vtr

Nový vůz řady Glm/Ztr

29.10.2022

Poslední komunikací, na které ještě donedávna chyběly patníky, byla silnice vedoucí podél lokálky mezi stanicemi Kolečkovice a Velké Meziříčí. I přes jejich nemalý počet na tomto úseku se podařilo v krátké době dokončit i tuto část a nyní se tak můžeme věnovat dalším detailům na kolejišti (návěstní cedule, hektometrovníky, atd.), které zde zatím stále chybí.

Plánovaná výstavba spojovací koleje mezi skrytými nádražími už značně pokročila. Po usazení OSB desek a jejich nátěru, přišla na řadu pokládka kolejí, které budou z technologických důvodů prozatím bez napojení do obou skrytých nádraží. Jak jsme již zmiňovali minule bude tato spojka z větší části dvoukolejná, aby bylo možné využít kapacitu na maximum. Úpravou již také prošel i stojan ovládacího pultu uzlové stanice Komonice a nyní se pracuje na jeho opětovném zprovoznění.

Nové patníky u silnice vedoucí podél lokálky

Usazené koleje na nové spojce, vpravo patrný upravený ovládací pult

10.10.2022

Spěšninový vlak, který zde již byl zhruba před půl rokem prezentován, se nyní dostal do své definitivní podoby. Ke stávajícím šesti vozům řady Glm/Ztr byly doplněny ještě další tři kusy opět od firmy LOCO a celá souprava byla opatřena „patinou“, aby vozy nepůsobily příliš jednotně. Jeden identický vůz, který byl ještě zakoupen navíc, byl zařazen místo klasické „zetky“ do soupravy rychlíku taženého „albatrosem“ 498 022.

Dokončená souprava spěšninového vlaku

Spěšninový vůz Glm/Ztr v rychlíkové soupravě

23.9.2022

Další významný krok, který jsme se již před výstavou rozhodli učinit, je další rozšíření kapacity skryté části kolejiště. Protože obě stávající skrytá nádraží Cihlov a Tabulkovice jsou na hranici svých prostorových možností a výměna souprav pomocí přenosného zásobníku se příliš neosvědčila, přistoupily jsme k zajímavému stavebnímu počinu, který využívá jednak samotnou délku celého kolejiště, tak i nedávno vybudované pozadí.

Nově tak ze skrytého nádraží Cihlov bude odbočovat další kolej, která částečně povede vedle stávající smyčky a poté bude pokračovat souběžně s lokálkou až na opačnou stranu kolejiště, kde bude zaústěna do výjezdové koleje ze stanice Tabulkovice, přičemž v rovné části bude pomocí dalších dvou výhybek dvoukolejná. Aby bylo možné využít kapacitu této nové spojky na maximum, nebudou koleje rozděleny na jednotlivé izolované úseky, ale vlaky budou s ohledem na svoji délku řazeny přímo za sebe.

V první fázi této akce připevnil náš velitel na stojky pozadí nové kovové „vingly“, na které postupně zhotovuje z OSB desky jednotlivé díly nové spojky. V této souvislosti dojde také k úpravě podstavce ovládacího pultu stanice Komonice, aby mohla trať vést přímo pod ním.

Po delší přestávce jsme se také opět pustili do výroby a instalace dalších patníků, které na některých komunikacích na kolejišti stále chybí. Tentokrát byla dokončena zbývající část hlavní silnice od stanice Komonice vedoucí okolo zdejšího depa až k přejezdu.

Počátek výstavby nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími

Nové patníky u hlavní silnice

6.9.2022

První drobný detail, který po období dovolených (a tím pádem i omezení naší činnosti) obohatil nástupiště v uzlové stanici Komonice, je drážní rozhlas. Jedná se o velmi precizní stavebnici od firmy JM Detail, kterou jsme již v minulosti použili na obou zhlavích zmíněné stanice. Vedle samotných nástupišť byly tyto amplióny osazeny i na tzv. „vlaštovky“.

Nový drážní rozhlas ve stanici Komonice

14.8.2022

Ještě před pandemií se nám podařilo získat prostřednictvím webu Mojett stavebnice osobních vozů Bam, jejichž předloha byla sice původně určena pro motorový provoz, pak se však vyskytovala především ve vlacích tažených parní lokomotivou. Takový vůz jsme se nemohli nechat ujít, ale kvůli jiným projektům stavebnice cestovala opakovaně z šuplíku na stůl a zase zpátky, hodně dlouho se na ni jen prášilo. Nakonec se po letech před nedávnem podařilo soupravu čtyř vozů dokončit. Interiér zdobí nejen krásné sedačky z 3D tisku, ale i množství cestujících od firmy Noch. Budou vidět i večer, protože každý vůz má svůj dekodér s osvětlením interiéru. Snahou bylo udělat každý vůz trošku jiný nejen inventárním číslem, ale i lakem a následnou patinou, tak jak bylo možné vyčíst z dobových fotek. Souprava je určena před časem dokončené rosničce 464.202 a nesmí chybět ani služební „Rybák“ od SDV.

Osobní vlak sestavený z nových vozů Bam tažených "rosničkou" 464.202

26.7.2022

Firma TT Auta nabízí již několik let mnoho zajímavých stavebnic nákladních automobilů, typických pro námi modelované období. Jedním z nich, který se v posledních dnech objevil na kolejišti, je automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem pro přepravu cementu. Protože se jedná o jednoduchou stavebnici, proběhla jeho stavba velmi rychle. Oproti původnímu provedení však nebyly na obě nádoby umístěny popisky „Přeprava cementu“, poněvadž za běžného provozu v 70. letech se již tento nápis neobnovoval. Na závěr byl celý model opatřen patinou, znázorňující typické znečištění od všudypřítomného prachu při nakládce a vykládce.

Protože poslední výstava byla velmi úspěšná, rozhodli jsme se také výrazně investovat do další zeleně na kolejišti. V první fázi opět padla volba na velmi pěkně zpracované keře a menší stromky od firmy Mnitka. Kromě rozšíření stávajících skupinek těchto porostů, vznikly i skupiny nové, především pak podél kolejí.

Nákladní automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem připravený k vykládce vozu Uacs/Raj

Nové stromořadí u zastávky Bartošov

Nové keře a stromy u komonické stanice

4.7.2022

Instalace drátovodných kladek podél hlavní trati i lokálky je téměř hotová. Kromě samotného hradla Pudlov jsou již drátovody kompletně usazeny směrem ke krycímu návěstidlu a jeho předvěsti před skrytým nádražím Cihlov a také k oběma vjezdovým návěstidlům na lokálce. Ve stanici Velké Meziříčí byly doplněny částečně i chybějící kanál směrem k malému domečku, který znázorňuje stanoviště výhybkáře, odkud jsou fiktivně návěstidla ovládána. Doufáme, že tyto drobné detaily u trati nějaký čas vydrží :-).

Byť stanice Kolečkovice byla již mnohokrát rekonstruována za účelem zlepšení průjezdnosti některých hnacích vozidel, opět se vyskytl drobný problém na velkomeziříčském zhlaví, kde některé soupravy trvale vypadávaly. Proto bylo nutné přistoupit k částečné náhradě flexi kolejiva kolejivem pevným na jednom z oblouků.

Nové drátovodné kladky a kanál ve stanici Velké Meziříčí

Nově položená kolej ve stanici Kolečkovice, krátce po zasypání štěrkem

12.6.2022

Součástí limitované edice vozů řady Ba a Bac od firmy Igra je také restaurační vůz řady BRa. Protože naše souprava by vzhledem ke své délce již nemohla mít další vůz, bylo původně od nákupu tohoto vozu upuštěno. Naštěstí díky již existujícím čtyřem vozům typu Y v nátěru MÁV a ČSD opět ožila myšlenka na sestavení mezinárodního expresu, do kterého by bylo možné zmíněný vůz zařadit, a proto byl nakonec jeden kus zakoupen. Před zařazením do vlaku byly doplněny ještě některé drobné detaily jako cedulky, madla atd. a celý vůz prošel „patinací“, čímž ještě lépe v soupravě vynikne.

Nový restaurační vůz řady BRa

29.5.2022

Spěšnina, je pojem, který již na železnici bohužel zanikl. V námi modelovaném období se však jednalo o zcela běžnou komoditu, která doplňovala nejen dálkové osobní vlaky, ale samostatně byla přepravována tzv. „raketami“, neboli vlaky kategorie Rn, popřípadě Sn. Protože se jednalo o zboží, které nesplňovalo podmínky pro spoluzavazadlo, byly k tomuto účelu využívány vozy řady Glm/Ztr (později i Gbgs/Zts), které měly zpravidla i svůj pevný „kurz“, označený tabulkou na bočních dveřích. Protože firma LOCO začala opět mít tyto vozy v nabídce, rozhodli jsme se jeden takovýto vlak postupně sestavit. Pro začátek jsme zakoupili hned šest vozů Ztr, které již stačili projít „patinovací“ dílnou. Protože každý takový vlak disponoval i služebním vozem, byl sem „provizorně“ dosazen jeden vůz řady Da, který je momentálně nevyužitý. Hnacím vozidlem se pak stal „brejlovec“ T478.3333. Do budoucna bychom však chtěli tento vlak ještě o pár kousků rozšířit.

Vedle patníků, které postupně přibývají podél silnic a cest, jsme se začali také zabývat okolím hlavní trati a lokálky, kde ještě spousta detailů chybí. Prvním z nich jsou drátovodné kladky, přes které se ve skutečnosti ovládají mechanická návěstidla. V minulosti již zde bylo několik kousků osazeno, ale jednalo se jen o krátký úsek. Nyní již probíhá osazení všech zbývajících kladek k návěstidlům hradla Pudlov, skrytého nádraží Cihlov a „velkomeziříčské“ stanice. I v tomto případě se jedná o stavebnici od firmy JM Detail.

Souprava spěšninového vlaku v čele se strojem T478.3333

První šest spěšninových vozů ř.Glm/Ztr

Část nových drátovodných kladek k předvěsti hradla Pudlov

14.5.2022

Dalším „povýstavním“ počinem je souprava hurvínků a vlečňáku. Předlouhou byly bývalé vozy LD Jihlava M 131.105 a M 131.1365. Modely jsou vybaveny kinematikou s pevným spřáhlem. Hnací je pouze jeden krajní vůz s pohonem od firmy ASL. Vozy jsou propojeny i elektricky, takže všechny sbírají, funkční je i osvětlení v obou směrech včetně interiéru všech vozů. Úkolem soupravy by mělo být zajištění pendlu do koncové stanice lokálky bez nutnosti objíždění. Protože se souprava obvykle nebude rozpojovat, snaha byla vymodelovat i přechodové můstky mezi vozy.

Dlouhodobý proces, kterým jsme se opět začali zabývat, je osvětlení kolejiště. Po instalaci většiny lampiček v jednotlivých stanicích se ukázalo, že původní koncové vidlice a konektory nejsou úplně ideální. Protože by zpětná demontáž lamp a výměna konektorů byla riskantní z hlediska možného poškození modelu lampy, bylo nutné provést kompletní výměnu přímo pod kolejištěm. I když jde a časově náročný úkol, máme po více jak třech měsících práce téměř hotovo.

Souprava "hurvínků" v zastávce Martinice

A zde u vjezdového návěstidla stanice Komonice

Již vyměněné koncové vidlice lampiček pod stanicí Komonice

29.4.2022

Sotva skončila výstava, už jsme v plné práci. Dříve dokončený štokr 556.012, který byl jako nehnaný model určen především jako falešný postrk nebo vlakový za dalšího štokra, se nyní dočkal vlastního pohonu, dekodéru i osvětlení. Jedná se o první naši páru s tendrem, která bude tahat náklady uhlím napřed. Není to zrovna nejhezčí, ale za parního provozu celkem běžné, pokud nebyla v koncové stanici možnost stroj otočit. Jelikož se snažíme modelovat mašinky s vazbou na náš region, předloha této lokomotivy zahajovala v roce 1956 provoz při dvojkolejnění celé nové tratě z Brna do Havlíčkova Brodu.

"Štokr" 556.012 mimořádně v čele manipulačního vlaku

13.4.2022

Po dvou letech jsme se konečně dočkali a jsme moc rádi, že mohl být uspořádán další ročník naší výstavy. I když byl jen šest dní, opravdu jsme nečekali takový zájem. Spíše jsme očekávali, že po koronavirové uzávěře budou mít lidé ještě obavu se někde shromažďovat, ale opak byl pravdou. Navštívilo nás neuvěřitelných 1 227 návštěvníků, přičemž v obou nedělních termínech přišlo za den více jak 300 lidí, což je na naše prostorové možnosti již velké sousto. Za dobu konání výstav v jarních termínech jsme takový zájem nikdy neměli a všem, kdo nás navštívili, patří velký dík! I když jsme měli menší problémy s personálním obsazením, nakonec vše dobře dopadlo a myslím, že drtivá většina byla opravdu spokojena. Rovněž kolejiště vykazovalo vysoký stupeň spolehlivosti a drobné výpadky byly způsobeny zpravidla naší nesoustředěností. Také mašinky a vagónky obstály na jedničku a za celou dobu výstavy jsme odstavili pouze 4 kousky z opravdu bohatého lokomotivního i vozového parku našeho klubu. Neusínáme však na vavřínech a hned po ukončení výstavy jsme se opět pustili do další práce a pro 14. ročník chystáme celou řadu další zásadních změn a překvapení.

29.3.2022

Protože byl termín plánované výstavy stanoven s menším zpožděním, nebylo možné z časových důvodů dovést do finálního stavu některé rozpracované akce, které jsme Vám v posledních aktualitách představovali.

Jednou z nich je obytná plocha u starého nádraží, kde kromě již zhotovených základů prvního domku vznikly také zcela nové chodníky a částečně také přilehlý plot, který byl velmi precizně zhotoven s pomocí kartonu a leptu.

Naproti tomu jsme dokončili veškeré vnější úpravy ve stanici Komonice, související s výstavou nové manipulační koleje. Ačkoliv již všechna nová návěstidla svítí, nebude zatím během výstavy možné nově vzniklou dopravní ani manipulační kolej používat, což však provoz zatím nijak neovlivňuje.

Poslední akcí je osazení nových stromků z produkce p. Bezuchy podél polní cesty, která spojuje nádraží v Komonicích a v Kolečkovicích. Mimo to byla ještě barevně upravena přilehlá plocha s pomocí statické trávy.

Současný stav obytné plochy vedle velkomeziříčského nádraží

Nové odjezdové návěstidlo v Komonicích

Nový "trpaslík" na výjezdu z depa

Nové stromky podél polní cesty

14.3.2022

Po doplnění drátovodů a výkolejek u nové manipulační koleje v Komonicích přišli až nyní na řadu i nová tři světelná návěstidla typu ESP58. Hlavním důvodem byla skutečnost, že identický model návěstidel, které jsme si nechali kdysi na zakázku vyrobit, je již nesehnatelný a tím pádem jsme byli donuceni vyrobit si nová návěstidla sami.

Naštěstí nám v tom pomohla nabídka stavebnic světelných návěstidel od Klubu železničních modelářů Brno, jejichž některé díly jsou téměř identické s našimi již existujícími návěstidly. Šlo hlavně o štíty a stínítka, které by se jinak museli velmi pracně vyrábět svépomocí. Samotné hrubé stavby se pak ujal náš „nový“ člen Jirka, který je precizně spájel v poměrně krátké době. Poté následovala montáž LED diod a elektrického napájení a nakonec barevná úprava a montáž do plastových držáků, které obsahují veškerou zbývající elektrickou část, která je zakončena vidlicí pro připojení konektoru. Celé návěstidlo je pak vsunuté do plastové lišty tak, aby ho bylo možné v případě potřeby opět vytáhnout, přičemž lišta je přilepena k základové OSB desce kolejiště. V rámci této akce bylo i přemístěno původní trpasličí seřaďovací návěstidlo na výjezd z depa namísto původního „véčka“. Do výstavy bychom měli dokončit jejich definitivní usazení a zasypání štěrkem.

Dále byly osazeny i čtyři nové světelné výstražníky typu SSSR na přejezdech v zastávce Bartošov, kde nahradili atrapu mechanických závor, a na lokálce, kde dosud chybělo jakékoliv zabezpečovací zařízení. Oproti návěstidlům se však již jedná o hotový model z produkce od firmy Modelová železnice Sezemice & Pardubice.

Mimo to přibyl v poslední době i další model automobilu, který pochází opět od firmy VV Model, přičemž v tomto případě se jedná o Wartburg 353. Oproti předchozímu modelu Škody Octavia Kombi však tento pochází ze stavebnice.

Nové odjezdové a seřaďovací návěstidlo v Komonicích

Nové funkční "parohy" v zastavce Bartošov

Model automobilu Wartburg 353

1.3.2022

Třebaže minulé i současné události nezavdávají důvod k radostem, přesto jsem se rozhodli zorganizovat po dvou letech znovu výstavu. I když nebude jako v minulosti celý týden, ale pouze dva víkendy, budeme velmi rádi, když nás poctíte Vaší návštěvou. Rádi bychom se pochlubili, co jsme všechno během coronavirové úzávěry udělali nového. Takže čeká Vás zbrusu nová krajinka na části kolejiště, premiéru budou mít (jako vždy) nově postavené modely mašinek, vagónků, autíček atd. Pochopitelně jako vždy dle předloh 70. let minulého století. To vše pod stále zdokonalovaným digitálním řízením. Takže moc se těšíme!

12.2.2022

Celkem nedávno se na modelářském trhu objevila limitovaná série osobních vozů řady Ba a Bac z produkce firmy Igra. Protože již od stejné firmy disponujeme velmi vzhlednou soupravou vozů řady Bai, neváhali jsme a objednali si hned čtyři kusy řady Ba a jeden lůžkový vůz řady Bac, které tak nyní tvoří další soupravu rychlíku. Dále byl také doplněn jeden služební vůz řady Dsd a celá souprava prošla naší novou „patinovací“ dílnou. Hnacím vozidlem se pak stala „Líza“ 475.179, jejíž původní souprava, kterou tvoří identická řada ze stavebnice ES Pečky, byla odstavena do zálohy.

Již zmíněným stavebním počinem, který aktuálně na kolejišti probíhá, je přestavba plochy, která se nachází vedle velkomeziříčského nádraží přes hlavní silnici. Kromě výstavby základů prvního domku zde již proběhla demontáž travnaté plochy a byla položena nová silnice včetně chodníků.

Část soupravy nových osobních vozů řady Ba

Lůžkový vůz řady Bac

Přestavba plochy u velkomeziříčského nádraží

23.1.2022

Vedle lokomotivního a vozového parku se postupně snažíme rozšiřovat i park automobilový. V současné době existuje již mnoho výrobců stavebnic i hotových modelů, které byly v sedmdesátých letech běžně k vidění. Jedním z nich je i VV Model, který nedávno rozšířil nabídku o několik zajímavých typů, které by u nás rozhodně neměly chybět. Prvním z nich se tak stal model Škody Octavia Kombi v červené barvě.

Stavební práce v uzlové stanici Komonice opět výrazně pokročily. Nová manipulační kolej již byla zasypána štěrkem v celé délce a plocha mezi kolejemi zatravněna statickou trávou, a to i přesto že zde zatím dosud chybí nová světelná návěstidla, která jsou zatím stále v procesu výroby. Na své místo se však už vrátila budova skladiště.

Vlna „patníkování“ se postupně rozšiřuje i na další cesty, které lemují jednotlivé části kolejiště. Aktuálně se patníky nově objevily u části hlavní cesty, která vede podél stanice Komonice a také u příjezdové komunikace k nádraží Kolečkovice. I když jde o velmi časově náročnou činnost, věříme, že se nám ji podaří dovést do zdárného konce.

Model osobního automobilu Škoda Octavia Kombi

Nová manipulační kolej v Komonicích

První část nových patníků u hlavní silnice

4.1.2022

Dvě nové „zetky“, které v poslední době obohatily park nákladních vozů, pocházejí opět ze stavebnice od Rosťopiše. Řada, kterou tyto modely představují, byla vyráběna v padesátých letech minulého století v polské vagónce Pafawag. A to nejen pro potřeby zdejších železnic PKP, ale také pro ČSD, BDŽ a MÁV s různými úpravami. Protože tyto vozy byly povětšinou uzpůsobené pro mezistátní provoz, bylo možné u nás vidět i zmíněné vozy cizích železničních správ. A právě poslední zmíněnou správu jsme se rozhodli na jednom kusu znázornit. S pomocí vhodných obtisků tak nechybí typické logo MÁV a další drobné detaily. Druhý vůz byl ponechán ve správě ČSD.

Po doplnění nového vodorovného značení k silnici vedoucí podél lokálky se začaly na své místo vracet i automobily. Zároveň s tím bylo na nově vzniklou skálu osazeno i bezpečnostní zábradlí. Posledním krokem tak je ještě doplnění dalších stromů podél silnice, které v tomto úseku nahrazují patníky.

Naopak zcela novými patníky se může pochlubit příjezdová cesta k zastávce Bartošov. Ačkoliv jejich výroba byla časově náročná a nemalým dílem se na nich podílela většina členů klubu, výsledek jistě stojí za pozornost.

Nákladní vozy Ggs (MÁV) a Gkks/Zt (ČSD)

Definitivní podoba silnice vedoucí podél lokálky

Nově usazené patníky u zastávky Bartošov