Aktuality

5.12.2017

Dvounápravové „uhláky“ řady Vte jsou součástí vozového parku snad každého kolejiště. I u nás se nachází jeden zástupce z produkce firmy SDV, představující sérii, vyráběnou ve druhé polovině 70. let ve vagónce Česká Lípa. Jeho předchůdci, kteří byli v 60. letech vyráběni v zemích bývalé Jugoslávie a v Rumunsku, však dosud na našem kolejišti chyběli. Naštěstí se nedávno objevila na trhu leptaná stavebnice od firmy Modely mašinek. Ve spolupráci tří modelářů se tak na kolejišti objevilo hned sedm takovýchto vozů, přičemž dva z nich jsou doplněny o plošinu s ruční brzdou a jeden má ještě navíc i brzdařskou budku.

Část soupravy nákladních vozů řady Vte

13.11.2017

Dosud jediný zástupce krytého nákladního vozu Zt na našem kolejišti byl po dlouhé době doplněn o další čtyři kusy. Ty však již nejsou z leptané stavebnice, ale z odlitku od Rosťopiše. Model je doplněn různými leptanými doplňky.

Viditelným vyvrcholením snah o znovuzprovoznění je výroba a instalace nového ovládacího pultu skrytého nádraží Cihlov. Protože víko s vypínači bylo vyráběno na původní skříň, byli autoři postaveni před nelehký úkol vměstnat sem dvojnásobek kolejí a s tím související je i silně zhuštěná „rubová“ část. Zvětšovat ovládací pult bylo odmítnuto, ačkoli naše klubovna má na délku více jak 17 metrů. Bojujeme totiž dnes s každým centimetrem. Pult se stal předmětem ostré diskuze hledající kompromis mezi realitou na dráze a praktickými požadavky pro obsluhu kolejiště. Nakonec překvapivě zvítězil názor šéfa, který má přece vždy pravdu.

Souprava krytých vozů řady Zt

Pult pro obsluhu skrytého nádraží "Cihlov"

10.10.2017

Protože neděláme jen v klubovně, ale i doma, objevil se i nový přírůstek. Ze stavby štokra toho z původní němky spoustu zbylo, takže zakoupením nezbytných náhradních dílů vznikla „mazutka“, jejíž předloha se řadu let vyskytovala i na naší hlavní trati z Brna do Brodu a krom obřího množství odtažených tun se bohužel tento typ neslavně proslavil třemi výbuchy kotle v důsledku nedostatku vody. Jedna tato událost se stala u nedalekého Vlkova. To se u naší zmenšeniny stát bohudík nemůže, protože se jedná pouze o model bez pohonu, určený jako vlakový nebo postrkový stroj. Aby jeho hmotnost nebyla na obtíž, z tendru bylo odfrézováno maximum zátěže. I zde se tentokrát více než jindy vyřádil na patině Milan, aby výsledek odpovídal více realitě.

"Mazutka" aneb parní lokomotiva řady 555.3040

16.9.2017

Již před začátkem přestavby uzlové stanice Komonice bylo v plánu zbudovat i malé „autobusové nádraží“. Důvod byl ten, že původní stání bylo umístěno před nádražní budovou z opačné strany, takže návštěvník, zvláště ten menší, si nemohl povšimnout našich modelů autobusů Karosa ŠL11 a Škoda 706 RTO. Nyní již však budou stát vedle staniční budovy, kde vzniká chodník podél základů nástupišť a staniční budovy.

Do konečného stavu se začíná pomalu blížit hlavní silnice, vedoucí podél stanice. Ta původní, vytvořená pomocí sádry, byla na několika místech silně popraskaná. Nově je vytvořená pomocí kartónu a povrh je vyhlazen stěrkou a natřen základní šedou barvou. Teprve po definitivním dokončení vozovky bude proveden i finální nátěr.

Svou definitivní podobu již také pomalu dostává nové nástupiště na zastávce Martinice. Oproti původnímu je o něco delší a nové panely jsou propracovanější. Okraje panelů jsou též doplněny bílými pruhy. Upraven byl již také povrch zastávky a okolí se již začíná zelenat.

Výstavba "autobusového nádraží", v pozadí pak nástupiště v Martinicích

15.8.2017

Ani v období dovolených jsme se snažili nelenit. Zanedlouho již uplyne půl roku od skončení naší výstavy, a pokud budeme chtít uspořádat za půl roku další, čeká nás ještě velké množství práce. Přesto můžeme být na dosavadní stav přestavby pyšní neboť mnohé rekonstruované části dostávají svůj definitivní vzhled, a to jak v neviditelné tak i ve viditelné části našeho kolejiště.

V místě nově instalovaného skrytého nádraží Cihlov již vzniká řídící centrum, které již dnes připomíná spíše velín elektrárny. Pro množství obrazovek nebude mít náš „vrchní dráteník“ čas vnímat dámskou část návštěvníků.

Ve viditelné části již byly opět položeny koleje na dvojkolejce v místech, kde byl položen dřevěný podklad a současně byl instalovány nové mosty z báječné stavebnice firmy KB Model, kterou tradičně špičkově zapatinoval náš specialista.

K zásadním vzhledovým změnám dochází i v Komonicích, kde již brzy budou dokončeny „zemní a silniční práce“. V dohledné době plánujeme „zasetí“ trávy na náspu lokálky.

Výstavba nového "řídícího centra" kolejiště

Nově položený most na hlavní trati

Nový úsek z Komonic do Cihlova

Aktuální stav nádraží v Komonicích