Aktuality

2.4.2021

Nákladní „vlna“ pokračuje. Tentokrát jsme se zaměřili na dva nízkostěnné vozy řady Rmm/Paov, jejichž využití bylo v minulosti velmi rozmanité. Od přepravy hromadných substrátů, dřeva, stavebnin až po různé trubky, dráty či traverzy. Na trhu jsou v současné době tři výrobci tohoto typu, přičemž my jsme se rozhodli pro leptanou verzi od firmy Moje TT, byť je stavebně nejsložitější. Oba vozy byly také naloženy nákladem trubek.

Souprava osmidveřových „baiek“ tažená „albatrosem“ 498.106 byla nedávno doplněna novým služebním vozem řady Dsd, který nahradil ten původní. Nově zhotovený model byl, stejně jako předchozí kus, postaven ze stavebnice od firmy SDV, tentokrát se zavřenými bočními dveřmi. Vozu samozřejmě nechybí provozní patina.

Nákladní vůz Rmm/Paov s nákladem plynových trubek

Druhý nákladní vůz Rmm/Paov

Služební vůz řady Dsd

14.3.2021

Kdo by neznal legendární film „Vesničko má, středisková.“ Jednou z důležitých scén je přílet práškovacího letadla „čmelák“ pilotovaný Štefanem. Protože shodný typ populárního modelu letounu uvedla německá firma Kres, podařilo se nám jeden exemplář také sestavit. Letadélko je opatřeno nejen označením, odpovídající stroji z filmu, ale také rozvodem práškovacího mechanismu, který uvedena stavebnice neobsahuje. Aby byla iluze dokonalá, vznáší se model nad naším kolejištěm, naštěstí není zrovna co práškovat.

Také stavba diorámatu výrazně pokročila. I když zatím stále nemáme k dispozici úzké koleje, byla už alespoň dokončena hrubá stavba krajiny. V současné době se pracuje na bočním obložení z kartónu a také na zasypávání normálněrozchodné tratě štěrkem.

Práškovací letadlo "čmelák" se Štefanem :-)

Dioráma s dokončenou hrubou stavbou krajiny

23.2.2021

Již v době výstavby původní uzlové stanice Komonice jsme uvažovali o realizaci funkční úzkorozchodné dráhy, která měla vést v trase dnešní silnice vedoucí okolí nádraží. Nejen finanční, ale i technické možnosti té doby však tento návrh zavrhly a dnes tak můžeme obdivovat na kolejišti pouze dvě makety úzkokolejek u zauhlovacího výtahu a na pile.

Teprve nedávno však tato myšlenka opět „ožila“ v souvislosti s přestavbou okolí hradla Pudlov, kdy se začalo uvažovat o lepším využití a rozšíření prostoru mezi řekou a skálou pod hradlem, kde v současné době vede polní cesta. Kromě toho dnes již existují pro nás reálné finanční a technické možnosti stavby modelů ve velikosti TTe, což odpovídá přibližně rozchodu 760mm.

Abychom však získali jisté zkušenosti s tímto měřítkem, rozhodli jsme se nejdřív postavit menší dioráma, které by mělo zároveň sloužit pro prezentaci motorové lokomotivy řady M61 Maďarských státních drah, známou jako „nohabka“ s osobním vlakem.

Realizace byla započata stavbou rámu, na němž byl pro trasu normálněrozchodné i úzkorozchodné trati použit styrodur. Dioráma znázorňuje mimoúrovňové křížení, které je volně inspirováno skutečnou předlohou. Na normálněrozchodné trati již také byly položeny koleje, které jsme měli k dispozici. Nyní čekáme na první dodávku úzkých kolejí a mezitím pracujeme na vyplňování prostoru mezi tratěmi pěnovým polystyrenem.

Začátek výstavby nového diorámatu, v popředí již leží normálněrozchodná trať

26.1.2021

Jednou z nejvýraznějších novinek, kterou bylo možné zhlédnout na poslední výstavě, bylo malované pozadí na kolejišti. Protože nás před výstavou tlačil čas, bylo rozhodnuto, že některé detaily budou postupně domalovány až po výstavě. To se týkalo především zeleně, jejíž podoba se měla odvíjet od tehdy ještě neosazených stromků v těsné blízkosti pozadí. Proti původnímu plánu však nedávno přibyl jeden výraznější detail, který bychom Vám nyní chtěli představit.

Jak známo, vedle velkomeziříčského „starého“ nádraží a pily máme na kolejišti i několik samostatných budov, které představují reálné předlohy. Jednou z nich je i staniční budova v Mistrovicích, která se dodnes nachází na již zrušené trati Česká Lípa-Kamenický Šenov. A právě k této stavbě jsme se rozhodli upravit i pozadí, které by mělo znázorňovat obec Nový Oldřichov, jejíž součástí jsou právě i Mistrovice. Za vzor jsme si vzali jednu starší fotografii, na níž byla vidět i původní stanice. Byť se namalovaná obec nachází v místě dělení, výsledek určitě stojí za to.

Část pozadí za stanici Mistrovice s obcí Nový Oldřichov

4.1.2021

Vítejte v Novém roce 2021. Protože nákup většího množství listnatých stromů v potřebné kvalitě je v současné době nad naše možnosti, rozhodli jsme se pro jednodušší variantu, tedy úpravu starších nepříliš povedených „listnáčů“, které jsme již dlouhou dobu měli v zásobě. Největším problémem byl použitý molitan, který navíc špatně držel na jednotlivých větvích. Tam, kde tedy již chyběl, byl dosazen molitan kvalitnější a pomocí matného laku byl vytvořena podkladová vrstva, na kterou jsme použili sypané listí třech odstínů od firmy Noch. Výsledek předčil naše očekávání, a proto byla první várka ihned usazena na kolejiště, především v okolí stanice Komonice.

Nové "listnáče" podél hlavní příjezdové silnice ke stanici Komonice

Část nové aleje u cesty k nakládací ploše

16.12.2020

Současná omezení paradoxně přispívají k tomu, že se můžeme nyní v domácích podmínkách více věnovat stavbě modelů, především tedy nákladních vozů. I když by někdo mohl říct, že na naše poměry jich je dost, nám se to zdá stále málo. Proto dnešní aktualita bude opět věnována hned třem nákladním vozům, které v poslední době obohatili náš vozový park.

Pro přepravu obilí byly v minulosti využívány nákladní vozy dodnes existující řady Hadgs/Zav. Teprve nedávno se na trhu objevila i jeho správně zpracovaná verze ve formě stavebnice od firmy SDV. Přestože se v námi modelované epoše jednalo o novostavbu, rozhodli jsme se postavit alespoň jeden kus. Samozřejmě v původním továrním nátěru.

Kromě hojně rozšířených nákladních vozů řad Ztr či Zt byly dříve také používány pro přepravu kusových zásilek modernější kryté vozy řady Gbgs/Zts. U nás již jeden takový máme, ovšem ve firemním nátěru podniku Orlen. Další kus, který opět pochází ze stavebnice ES Pečky, byl pojat jako klasická „zetka“, také v původním nátěru. Doplněna byla též plošinka s brzdařskou budkou.

Posledním přírůstkem je další „zrestaurovaný“ vysokostěnný vůz řady E/Vtr z produkce firmy LOCO. Tentokrát byla doplněna brzdařská plošinka se sklopným zábradlím, díky němuž byla možné odklopit i čelní stěnu vozu. Nechybí samozřejmě správný obtisk a náklad energetického uhlí.

Nákladní vůz řady Hadgs/Zav pro přepravu obilnin

Krytý vůz řady Gbgs/Zts s brzdařskou budkou

Vysokostěnný vůz řady E/Vtr s brzdařskou plošinou a nákladem energetického uhlí

25.11.2020

Po delší době se opět vracíme k současné přestavbě traťového úseku u hradla Pudlov. Protože i naše činnost v klubovně musela být omezena, došlo až nyní k dokončení přestavby mostu, který se v dané části nachází. To obnášelo mimo jiné tvorbu nového obložení ve formě jednotlivých kamenů a také samozřejmě zábradlí s bezpečnostními výklenky. Zároveň s tím byla zahájena montáž nových stromků v kombinaci se staršími smrky, telegrafních sloupů a dalších detailů v okolí hradla.

Jednou z mála nákladních komodit, kterou jsme u nás ještě neměly zastoupenou, byly kontejnery, byť v námi modelované epoše byly spíše v menšině. Vzhledem k nedostatku vhodných vozů pro tento druh přepravy však byly běžně používány různé nízkostěnné či plošinové vozy. My jsme se rozhodli pro tento účel použít vůz řady Pao ze stavebnice firmy MojeTT, na který byly dosazeny dva kontejnery typu Gtt s popisem ČSD Intrans od firmy SDV.

Další novinkou od firmy SDV je kotlový vůz řady Uahs/Ra. Jeho skutečná předloha byla vyráběna v 60. letech v bývalé Jugoslávii. Díky robustní konstrukci je dodnes využíván pro přepravu pohonných hmot, kapalných hnojiv či melasy. Náš první model však oproti původnímu provedení musel být trochu upraven, aby odpovídal našemu období. Přesto však jde o další výrazné obohacení našeho vozového parku.

Současná podoba okolí hradla Pudlov

Nový kamenný most v blízkosti hradla

Nákladní vůz řady Smmp/Pao s nákladem kontejnerů ČSD Intrans

Kotlový vůz řady Uahs/Ra

3.11.2020

Po baikách, patrácích a maďarských ypsilonech přibyla na kolejišti další ucelená souprava tří osobních vozů, tentokrát tzv. „papíráků“ (řada Ba). Oproti předchozím přírůstkům se však nejedná o hotový model, nýbrž o stavebnici od firmy ES Pečky. Všechny vozy ještě před zasklením prošly samozřejmě dílnou našeho „patinátora“ a poté byly zařazeny do nového osobního vlaku v čele s lokomotivou T478.1150 a služebním vozem řady Da. Zajímavostí je to, že každý vůz má jinak řešeno provedení boční hliníkové lišty, což jistě výrazně zpestří celý vlak.

Firemní nátěry nákladních vozů v námi modelovaném období bývaly spíše vzácné. Proto také u nás byl donedávna pouze jediný zástupce tohoto dnes běžného trendu, a to krytý vůz řady Gbgs/Zts v nátěru podniku Orlen Humpolec. Nedávno se k nám však náhodou dostala skutečná fotografie kotlového vozu řady Uachs/Ra v nátěru bývalé rafinerie Petrochema Dubová, takže další inspirace pro model byla na světě. Protože je dodnes možné získat stavebnici tohoto vozu od LPH, byl jedinou překážkou k realizaci obtisk se zmíněným popisem. Naštěstí nám ho vyrobila firma MojeTT. Z původní stavebnice jsme však využili jen část výlisků, konkrétně tedy vnitřek rámu, kotel, jeho uložení a část armatury. Zbytek byl nahrazen mosaznými profily, lepty a drátky. Časem samozřejmě přibude také patina.

Souprava osobních vozů řady Ba, služební vůz řady Da a lokomotiva T487.1150

Detail jednoho z "papíráků"

Kotlový vůz řady Uachs/Ra v nátěru podniku Petrochema Dubová

14.10.2020

Další osobní vlak, o kterém lze říci, že je „definitivní“, je souprava tří patrových vozů řady Bap, tažených lokomotivou T478.1122. Dva vozy této řady jsou u nás delší dobu, avšak teprve teď přibyl i třetí, opět od firmy Kuehn. Přestože je tato souprava spíše typická pro tratě Posázavského Pacifiku, obohatí určitě provoz i na našem kolejišti.

Nedávno se nám opět naskytla možnost nákupu obtížně dostupných lampiček od firmy Dominik. Protože se jednalo především o drážní lampy, bylo rozhodnuto doplnit další osvětlení do uzlové stanice Komonice, částečně také na pilu v Mistrovicích a velkomeziříčské nádraží.

Osobní vlak s patrovými vozy Bap v čele s "bardotkou" T478.1122

Nové lampičky u vlečky ZZN v Komonicích

Též pila má nové lampy, včetně své vlečky

17.9.2020

Oprava světelného návěstidla, které nyní zdobí vstup do klubovny se dostala do závěrečné fáze. Usazena jsou již všechna původní stínítka a náš „velitel“ nyní pracuje na výrobě konstrukce, na které budou uvnitř upevněny LED diody, stejně tak na imitaci stožáru, který bude umístěn za návěstidlem.

Jak známo, firma Igra uvedla na trh známé osmidveřové baiky. Protože u nás jsme měli ne zrovna povedené vozy ze zaniklého Plastikomu, rádi jsme si 4 kusy pořídili. Kdo by si však myslel, že z krabičky šly vozy na koleje, hluboce se mýlí. Krom tradiční patiny jsou vozy opatřeny vlastním osvětlením s dekodéry, koncový vůz navíc svítícími "basami". Protože dvojkolí odmítala vést proud, byla kompletně vyměněna. A tak po mnoha měsících dostal "albatros" konečně svou definitivní soupravu.

Na závěr je ještě třeba zmínit, že se po dlouhé opravě vrátila na koleje lokomotiva BN60 s vozem Ztr. Kromě výměny motorku a patřičného zatížení kastle pro dosažení co nejlepší vodivé spolehlivosti, byla i mírně upravena zmíněná mašinka. Bohužel většina doplněných detailů (prodloužení výfuku, dosazení držáků lamp na čelník) je téměř „neviditelná“ .

Opravená vnější část návěstidla AŽD65

Jeden z nových vozů řady Bai

Zde celá souprava se služebním a spěšninovým vozem v čele s "albatrosem" 498.106

Lokomotiva BN60 s vozem Ztr opět "ve službě"

25.8.2020

Po delší době se na lokálce objevila další nákladní posila, stroj řady 524.147, přezdívaný „pětikolák“. Jeho skutečná předloha byla ve stavu tehdejšího LD Jihlava od roku 1957 až do roku 1971 a většinou se vyskytovala na naší lokálce z Křižanova do Studence. Model je postaven na překopaném pojezdu BR 95 od Beckmanna (už se bohužel nevyrábí), zbytek vlastní stavba. Osvětlení SMD a dekodér od firmy ZIMO.

"Pětikolák" 524.147 s "třináctkou" 524.1307

8.8.2020

Práce na světelném návěstidle úspěšně pokračují. Celý štít již byl zavěšen na zeď a k němu doplněno první opravené stínítko. Zbývající dvě nyní prochází stejným procesem obroušení, odrezování a natírání barvou. Protože v návěstidle chyběly původní barevná sklíčka, pustil se náš „dráteník“ do výroby nového LED osvětlení, které bude po dokončení umístěno dovnitř namísto původních žárovek.

Bývá zvykem, že mezinárodní osobní vlaky, které netvoří ucelené soupravy, jsou zpravidla řazeny z vozů několika železničních správ. Ani tehdejší ČSD nebyly výjimkou, a proto i my jsme se rozhodli, jeden takový vlak sestavit, konkrétně expres Hungaria. Pro tento účel jsme zakoupili od firmy Tillig hned dva vozy typu Y/B 70 řady Ba (2. třída) a Aa (1. třída) v barvách MÁV (Maďarské státní dráhy). Rozhodnutí právě pro tuto správu je úzce spojeno s tím, že již nějaký čas máme ve sbírce hnacích vozidel i jednu z „vlajkových lodí“ maďarských drah, řadu M61, známou pod přezdívkou „nohabka“. I když dosud pro tuto lokomotivu není u nás využití, mohlo by do budoucna vzniknout i nějaké menší dioráma, na kterém by se právě se zmíněnými vozy mohla též prezentovat.

Natřené a usazené návěstidlo s prvním stínítkem

Jeden ze dvou vozů Y/B 70 řada Aa v barvách MÁV

Zde již zapřažen ve vlaku, v jehož čele se nachází stroj M61 001

Na závěr fotka skutečné předlohy M61 001 s rychlíkem 16906 Tekergő u zastávky Badacsony; 2.8.2020

15.7.2020

Nejen kolejiště, ale také železniční artefakty, které u nás máme, procházejí renovací. Jedním z nich je i světelné návěstidlo typu AŽD65 (tedy jeho horní část), které jsme před časem získali z nedaleké železniční stanice Studenec. V rámci úkolů „pětiletky“ jsme se rozhodli, že návěstidlo umístíme na stěnu při vstupu do klubovny, s tím, že by mělo být funkční. V první fázi prací tedy došlo k vyvrtání otvorů ve stěně, do kterých byly zasazeny závitníkové tyče. Po odmontování konzol a stínítek byl povrch štítu obroušen, očištěn a natřen základovou barvou. Podobným procesem opravy také aktuálně procházejí stínítka a obě konzoly.

Štít světelného návěstidla po očištění a nátěru základovou barvou

Již zasazené závitníkové tyče

27.6.2020

Součástí každého mechanického návěstidla, které je obsluhováno na delší vzdálenost, je pákový dotahovač, který vyrovnává ztráty v chodu drátovodů a pomáhá pojistnému zařízení k přestavení návěstidla do polohy stůj (či výstraha) v případě přetržení drátovodu. Nepočítáme-li mechanickou „ranžírku“, bylo nově tímto zařízením vybaveno všech deset mechanických návěstidel, které jsou na našem kolejišti. Zároveň s tím byla také zahájena postupná montáž drátovodných kladek. Obě zařízení pocházejí ze stavebnice firmy JM Detail, od níž již máme zhotoveny drátovodné kanály v Komonicích, stejně tak jako staniční rozhlas, který se bude do budoucna také dále rozšiřovat.

Nedávno postavený „čmelák“ T669.1162 má již něco naježděno, takže nastal čas pro jeho „patinaci“, které se opět ochotně ujal Milan. Již tedy nechybí typické znečištění výduchů, žaluzií, podvozků a hlavně střechy od všudypřítomné rzi a sazí. Lokomotiva také dostala „svůj“ definitivní nákladní vlak, což je nová nezbytná podmínka provozu na kolejišti.

Pákový dotahovač před předvěstí hradla Pudlov

Pákový dotahovač a drátovodné kladky vjezdového návěstidla v Komonicích

"Čmelák" T669.1162 v čele svého nového vlaku

2.6.2020

Okolí hradla Pudlov a přilehlé řeky se začíná zelenat novými foliážemi od firmy Model Scene. Jedná se o neudržovanou louku a podklad budoucího lesa. U řeky je pak použit typ louky s vápencovými kameny. Teprve až po dokončení kamenného obložení mostu bude možné zatravnit i zbývající plochu foliáží, která pak bude dále pokračovat podél řeky.

Další novinkou, kterou je nutno zmínit, je zahájení výstavby oplocení depa a stanice v Komonicích, které se ochotně ujal náš velitel.

Zatravňování okolí hradla Pudlov

Tvorba kamenného obložení mostu

Výstavba plotu s brankou u depa v Komonicích

6.5.2020

Přestavba hradla Pudlov a přilehlého okolí včetně mostu nadále pokračuje. Nově usazené koleje jsou zasypány štěrkem a celý povrch krajiny je již připraven k pokládce nových foliáží, které bude tvořit neudržovaná louka s vápencovými kameny a podklad pod nový borovicový les. Usazena a zapojena jsou také původní návěstidla, takže je již možné je plně využívat pro řízení provozu vlaků. S tím souvisí i opětovné zahájení testování zastavování vlaků jak u zmíněného hradla, tak především v uzlové stanici Komonice.

Pokračující přestavba krajiny a mostu u hradla Pudlov

8.4.2020

Jistou novinkou, kterou mohli diváci během výstavy zaznamenat, bylo zajíždění manipulačních vlaků z lokálky až na vlečku do Mistrovic. Důležitý prvek, který v této manipulaci hrál velkou roli, bylo hradlo Pudlov, které je umístěné kousek před odbočnou výhybku na vlečku. Zároveň však také plnilo svou hlavní funkci, tedy zvýšení propustnosti trati. Protože však v minulosti jeho využití bylo minimální (vzhledem k počtu vlaků), nebylo během provozu ani řádně odzkoušené. V praxi se to projevovalo tak, že některé lokomotivy zastavovaly až za oddílovým návěstidlem, což působilo dost nevěrohodně.

Až nyní jsme se rozhodli, že v rámci rekonstrukce kolejiva mezi příhradovým mostem a odbočnou výhybkou vlečky dojde i k posunutí obou oddílových návěstidel. Výměna kolejí je prováděna z důvodu špatného stavu podloží. Zároveň s tím bude značně přestavěna i přilehlá skála pro zlepšení rozhledových poměrů a dále také bude postaven zcela nový most, který se v daném úseku nachází.

Rekonstrukce kolejiva, skály a mostu u hradla Pudlov

20.3.2020

Dvanáctý ročník začal neočekávaně výborně. Návštěvnost v prvních dnech výstavy byla ještě mírně větší, než v loňském roce. Opět jsme mohli představit něco nového, a to především ručně malované pozadí po celé délce kolejiště. Náš malíř si s ním vyhrál více jak půl roku a výsledek překvapil všechny. Kromě toho měly na této výstavě premiéru některé nové modely, podobně jako i v předchozích ročnících. Svůj díl práce si odjezdil nejen „kremák“ se „čmelákem“, „hurvínek“ s novým pojezdem, ale kamarádi modeláři z jiných klubů velmi ocenili celou řadu novinek v soupravách nákladních vlaků.

Počáteční nadšení však pomalu utnuly nedobré zprávy o vývoji pandemie koronaviru, což se začalo projevovat i v návštěvnosti, a to především poté, co vláda omezila shromažďování nad třicet lidí. Přesto jsme byli odhodláni výstavu odjezdit až do neděle, avšak nakonec jsme se v pátek museli smířit s tím, že akci bohužel zkrátíme.

Celková účast více jak 550 lidí byla přes nastalé potíže členy klubu hodnocena jako velmi dobrá. Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom veřejnosti alespoň částečně vynahradili neuskutečněnou část výstavy v adventním čase.

27.2.2020

Takový větší „bratr“ nákladního vozu Vtdr byl dříve též hojně využívaný vůz řady Paov. V dnešní době již na trhu figurují hned tři výrobci tohoto vozu, takže modelář má opravdu pestrý výběr. Vzhledem k určitým okolnostem jsme se rozhodli pro náš první kus zkombinovat leptanou a plastovou verzi, čímž vznikl zajímavý kompromis mezi požadavky na odolnost proti ulomení drobných dílů a detailním propracováním celého vozu.

Rostoucí počet nákladních vozů a tím pádem také vlaků vyvolal potřebu doplnění stavu lokomotiv. Volba proto padla na námi oblíbenou řadu, která paradoxně u nás byla zastoupena jen v jednom kuse, ale ve skutečnosti patřila k nejpočetnějším exportovaným lokomotivám z produkce ČKD. Řeč je o stroji řady T669.0 a 1, přezdívaném „čmelák“. Ačkoliv své nejlepší období provozu na ČSD mají tito „dříči“ dávno za sebou, jsou dodnes v malé míře nasazovány, především u soukromých dopravců, ale také třeba u slovenského nákladního dopravce ZSSKC, kde dokonce v poslední době prochází i hlavními opravami MH.

Náš první zástupce T669.0085 byl již před mnoha lety zhotoven z leptu DK-Model na pojezdu od pana Pletichy a dodnes bez jakýchkoliv větších výpadků tahá spolehlivě svůj nákladní vlak. Jeho nátěr je však již unifikovaný, což však oproti jiným řadám motorových lokomotiv není tak špatné. Přesto jsme zde chtěli mít také jeden stroj v továrním nátěru a nejlépe tzv. „jedničkovou“ verzi, která má místo klasických závěsek vahadla s pneumatickými válci pro vyrovnávání nápravových tlaků.

Protože trh továrních modelů TT se neustále rozšiřuje, padla nám do oka nabídka firmy MTB, která výše zmíněný model nabízí, ovšem opět v „unifiku“. Po zakoupení jsme však zjistili, že lokomotiva má více nedostatků, které bude potřeba během přelakování také upravit. Jednalo se o chybějící madla, nemodelové propojení trnů s rámem či chybějící žaluzie a prolisy. Po několika týdnech práce se podařilo model dostat do správné podoby, a tak po provedené „digitalizaci“ mohl být zaturnusován do vozby pod číslem T669.1162.

Nákladní vůz řady Paov ložený štěrkem

"Čmelák" T669.1162 v čele svého prvního nákladního vlaku

11.2.2020

Nákladní „veterán“, který je dodnes možné spatřit v běžném provozu, je výsypný vůz řady Sav. Není proto divu, že pro nás představoval další významnou řadu nákladních vozů, které by u nás neměly chybět. Firma Malá železnice již několik měsíců nabízí tento typ vozu jako stavebnici, tudíž i my jsme si postavili hned dva kusy. Oproti původnímu provedení však došlo k několika drobným úpravám.

Nákladní vozy řady Sav