O klubu

Jako Klub železničních modelářů při Domě dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí jsme začali fungovat od školního roku 2005/2006, třebaže jsme jako fyzické osoby stavěli kolejiště již předtím. Sdružujeme zájemce z řad mládeže a dospělých o železniční modelářství v měřítku TT 1:120. Naší hlavní snahou je budování rozsáhlého klubového kolejiště s motivem hlavní neelektrizované dvoukolejné trati se zaústěnou lokálkou a vlečkovou tratí, vše z období do konce 70. let minulého století na Československých státních drahách. Na to navazuje i stavba modelů parních a motorových lokomotiv a vozů, stejně tak i osobních a nákladních vozů podle skutečných vzorů československých konstrukcí. Modely vyráběné renomovanými modelářskými výrobci jsou u nás spíše v menšině. Kromě této hlavní činnosti se v naší klubovně nacházejí i různé artefakty s železniční tématikou, jako například uniformy, tabule, razítka, váha a další. Vyvrcholením naší snahy jsou každoroční výstavy pro veřejnost, ale náš zájem o železnici překračuje i prostory naší klubovny.