< návrat zpět

Albatros 498 022

Jako modelář pokoušející se o stavbu podle předloh skutečných vozidel ČSD jsem vždy obdivoval všechny, kteří se odhodlali pustit se do stavby jakékoli parní lokomotivy. Vrcholem se mi pak zdálo postavit si některý z našich velkých rychlíkových strojů. A postavit si tu (podle mého soukromého názoru) nejkrásnější, byl můj velký sen. Vždy se mi velmi líbily práce ing. Pietrika, který si dokázal snad vyjma motorku všechno vyrobit a jeho výsledky jsou i po těch letech mimořádné. Moje dílenské vybavení je více než skromné a tak jsem si na tyto modely mohl nechat mnoho let zajít chuť. V této situaci jsem velmi uvítal nabídku pana Pospěcha, který vyrábí a prodává hotové modely všech našich velkých parních lokomotiv. Nechtěl jsem však jít cestou pouhé koupě, ale nechal jsem si od něj vyrobit pouze pojezd lokomotivy a od pana Pletichy pojezd tendru. Tím jsem měl základ pro další stavbu. A ptáte se do čeho jsem se vlastně pustil? Nejsem sám, který obdivuje dílo akademického malíře Viléma Kreibicha, který navrhl design naší první poválečné rychlíkové konstrukce řady 498.0. Myslím, že výsledek jeho práce nebyl ani poté překonán a „nulkový albatros“ prostě nemá chybu. S mnohými se neshodnu v názoru, zda později dosazované velké usměrňovací plechy vzhledu prospěly či nikoli. Patřím mezi zastánce původní čisté linie autorova nápadu. Popisovat parametry a historii této řady by bylo myslím nošením dříví do lesa. Jen se zmíním, že já si zvolil jako vzor tu nejznámější, libeňskou „dvaadvacítku“ a to nejen proto, že zůstala zachována, ale především z důvodu, že se do Velkého Meziříčí v čele zvláštních vlaků dvakrát podívala a to v roce 2003 a 2008.

Stavbu jsem začal přepracováním pojezdu a to především úpravou všech tyčí rozvodu a nahrazení některých „příliš zjednodušených“ jako například pravítka, které původně znázorňoval špendlík. Nahrazeny byly i podpěry kotle. Čelník a podpěra dýmnice jsou z plastu, samotný kotel z kovové spojky na rybářské pruty odpovídajícího průměru. Některé části jsem si od pana Kubíčka nechal vyleptat do plechu. Jedná se především o budku, ochozy s šikmou čelní plochou a usměrňovací plechy. Dvoustupňový kompresor dodává firma Hekttor. Komín a nástavby na kotli jsou z nepodařeného odlitku 475.1. Vše ostatní jsou různé drátky, modurit, epoxid nebo papír. Tendr byl stavěn v době, kdy nebyla na trhu leptaná stavebnice, takže je stavěn z polystyrénových destiček a potažen křídovým papírem. Asi více než popis napoví přiložené fotografie.

Ačkoli stavba s přestávkami trvala zhruba 2 roky, výsledek myslím stál za to a albík má za sebou již několik výstav a najeto spoustu kilometrů. Když se objeví v čele vlaku, vždy vzbudí zaslouženou pozornost.

Rozpracovaný tendr

Dokončený tendr před nalakováním

Hotový tendr s pojezdem v původní podobě

Přestavba pojezdu

Pojezd před dokončením se základem kotle

Nalakovaný model s budkou

Model lokomotivy před dokončením

Hotový model

Na spojnici svého velkého vzoru