< návrat zpět

2010

Čtvrtý ročník naší výstavy se představil návštěvníkům v dosud největším rozsahu našeho kolejiště, jelikož jsme přidali další 3 metry a dosáhli jsme na konečnou délku 18 metrů. Ačkoliv v nové části byly pouze položeny koleje a zhotovena hrubá stavba krajiny, přesto jsme se rozhodli výstavu zorganizovat a odměnou nám byl podobný zájem návštěvníků jako v předchozím roce. Stalo se již nepsanou tradicí, že o výstavě mají svou premiéru některé další nové modely československých vozidel. Nejinak tomu bylo i vtomto roce.