< návrat zpět

2008

V tomto ročníku provizorní smyčku nahradila již hrubá stavba velkomeziřičského starého nádraží, budovaného podle skutečného vzoru s mírným zkrácením. Třebaže zde byly položeny pouze koleje, již sem zajížděly vlakové soupravy. Tím se celková délka prodloužila o další 3 metry na celkových 14. Novinkou bylo zřízení samostatné promítací místnosti s unikátní výstavou železničních a jiných uniforem. Oproti předchozímu ročníku se počet návštěvníků zvýšil a to nejen z důvodů zvýšení počtu výstavních dnů ze čtyř na pět.