< návrat zpět

2007

Oficiální první ročník se již konal v suterénu ZUŠ, kde jsme si adaptovali prostory po bývalé posilovně. Třímetrový základ se rozrostl již na 11 metrů, i tak se na výstavu ještě vešla další tři soukromá domácí kolejiště. Klubové kolejiště bylo opatřeno provizorní smyčkou, aby se měla lokálka kde otáčet, ale to veřejnosti očividně nevadilo. Naše sbírkové předměty již byly rozvěšeny po zdech a výstavu obohatila i projekce železničních filmů i fotek. Ukázalo se, že zvolený předadventní čas byla dobrá volba a ačkoli jsem jezdili pro veřejnost pouhé čtyři dny, utvrdili jsme se, že se určitě nevidíme naposled. Třebaže kolejiště nebylo zdaleka hotové a trpělo různými dětskými bolístkami, základ byl položen a s odstupem času na to vzpomínáme s mírným úsměvem.