< návrat zpět

2003

Naše úplně první prezentace jako klubu na veřejnosti je spojena s oslavou 50 let trati z Velkého Meziříčí do Křižanova. Využili jsme možnosti výstavních prostor Galerie Synagoga, kde měli návštěvníci téměř celé září možnost se seznámit s naším prvním společným dílem v podobě kolejiště 3x1 metr, které bylo o víkendech v provozu. Součástí byly i soukromá kolejiště členů klubu, ale i spousta předmětů, dokumentů a obrázků se vztahem k jubilující trati. Po skončení výstavy byla většina přesunuta do budovy nádraží, kde oslavy vrcholily výstavou skutečných vozidel a jízdami zvláštních parních vlaků. Ačkoli se jednalo o jednorázovou záležitost, ověřili jsme si, že zájem veřejnosti je velký a že by se mohly podobné výstavy opakovat.